1. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng phải có phương pháp xác định?

Theo quy định của pháp luật tại Điều 7 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định về nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

- Thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng là một phần không thể thiếu trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10 năm 2021 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Chi tiết về nội dung thẩm định mức đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi bổ sung theo Khoản 15 của Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung 2020 một số điều của Luật Xây dựng gồm:

+ Đánh giá sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định về tổng mức đầu tư xây dựng cũng như các căn cứ pháp lý để xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

+ Đánh giá sự phù hợp của tổng mức đầu tư xây dựng so với sơ bộ đã được phê duyệt; phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

Như vậy, nội dung chi tiết thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng phải đề cập đến phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

 

2. Vai trò của phương pháp xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng

Theo quy định của pháp luật tại Nghị định 10 năm 2021 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư thì vai trò của phương pháp xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng như sau: 

Trong quá trình thẩm định thì việc xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng là rất quan trọng. Lựa chọn một phương pháp xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng thích hợp là yếu tố quyết định đến tính chính xác và hiệu quả của quá trình này. Điều này giúp đảm bảo tính hợp lý của việc xác định thẩm định mức đầu tư xây dựng tốt nhất và giảm thiểu rủi ro cho dự án xuống mức thấp nhất có thể.

 

3. Một số phương pháp xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng

Theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 10 năm 2021 Nghị định của Chính phủ quy định về  quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì một số phương pháp nhằm việc xác định định mức đầu tư xây dựng quy định cụ thể như sau:

- Phương pháp dự toán theo định mức: Phương pháp này sử dụng các định mức xây dựng do cơ quan nhà nước ban hành để xác định tổng mức đầu tư xây dựng

- Phương pháp dự toán theo giá thành: Đây là phương pháp dựa trên giá thành của các hạng mục công trình tương tự đã được thi công để ước tính tổng mức đầu tư xây dựng.

- Phương pháp dự toán theo diện tích xây dựng: Phương pháp này sử dụng diện tích xây dựng của công trình để tính toán tổng mức đầu tư xây dựng.

Các phương pháp này đều có mục đích là xác định và ước tính chi phí cần thiết cho việc thực hiện các dự án xây dựng một cách chính xác và hiệu quả nhất.

 

4. Lựa chọn phương pháp xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng

Theo quy định thì việc lựa chọn phương pháp xác định việc thẩm định về mức đầu tư xây dựng quy định cụ thể như sau: Việc lựa chọn được xây dựng được phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể:

- Loại hình dự án: Mỗi loại hình dự án (nhà ở, thương mại, công nghiệp, hạ tầng,...) có những đặc điểm riêng về tiến độ, cấu trúc chi phí và yêu cầu pháp lý khác nhau từ đó đòi horu các phương pháp xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng khác nhau.

- Quy mô dự án: Quy mô của dự án (lớn, trung bình, nhỏ) ảnh hưởng đến sự phức tạp của việc xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng và sự lựa chọn phương pháp phù hợp.

- Tính chất công trình: Đây bao gồm các yếu tố như độ phức tạp kỹ thuật, địa hình và các yếu tố đặc thù khác của công trình cũng như các yêu cầu về chất lượng và thời gian.

- Thông tin thị trường: Phân tích thông tin thị trường để đưa ra dự báo về thị trường bất động sản trong tương lai đặc biệt là về giá cả và tình trạng cung cầu, từ đó ảnh hưởng đến việc xác định việc thẩm định mức đầu tư xây dựng.

Để đưa ra quyết định chính xác thì các nhà quản lý dự án và chuyên gia phải cân nhắc và phối hợp những yếu tố này một cách toàn diện, đảm bảo rằng phương pháp xác định mức đầu tư xây dựng từng dự án cụ thể đem lại hiệu quả và tính khả thi cao nhất trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Lưu ý về việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng có được thực hiện thông qua phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

Tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 6 Nghị định số 10 năm 2021 Nghị định của Chính phủ có thể được xác định theo các phương pháp sau đây:

- Phương pháp dựa trên khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án;

- Phương pháp dựa trên suất vốn đầu tư xây dựng

- Phương pháp dựa trên dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện

- Kết hợp các phương pháp quy định tại Điểm a, điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 10 năm 2021 Nghị định của Chính phủ.

Như vậy, việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện thông qua một trong ba phương pháp nêu trên hoặc kết hợp cả 3 trong đó có bao gồm phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng.

Lưu ý về việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng: Để xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 10 năm 2021 Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể như sau:

- Để xác định tổng mức đầu tư xây dựng thì các dự án và công trình được tính dựa trên khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở. Suất vốn đầu tư xây dựng tương ứng được công bố và áp dụng phù hợp với loại và cấp công trình, đánh giá và quy đổi dữ liệu tại thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng, địa điểm thực hiện dự án. Ngoài ra, các chi phí cần thiết khác của dự án mà chưa được tính trong suất vốn đầu tư xây dựng cũng được bổ sung tuân thủ điều kiện cụ thể của từng dự án hoặc công trình.

- Đối với các dự án và công trình tương tự đã thực hiện thì tổng mức đầu tư xây dựng có thể được xác định dựa trên dữ liệu về khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ đã được quy đổi và tính toán từ các dự án đã hoàn thành nhằm phù hợp với quy mô và điều kiện cụ thể của dự án hoặc công trình.

Kết hợp hai hoặc ba phương pháp quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này dựa trên mức độ chi tiết thiết kế cơ sở của dự án và suất vốn đầu tư xây dựng được công bố, tổng mức đầu tư xây dựng được xác định để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với từng dự án, công trình.

Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và suất vốn đầu tư xây dựng tương ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình. Đồng thời, phải có sự đánh giá, quy đổi, tính toán về thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng, địa điểm thực hiện dự án, bổ sung các chi phí cần thiết.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Dự án đầu tư xây dựng là gì? Các loại dự án đầu tư xây dựng?
Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng phải có phương pháp xác định? Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.