1. Án phí, lệ phí Tòa Án là gì?

1.1 Án phí là gì?

Án phí là số tiền mà đương sự phải nộp khi Tòa Án đã giải quyết vụ án bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. Án phí bao gồm: án phí hình sự, án phí dân sự (gồm có các loại án phí giả quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, án phí hành chính. Theo đó, án phí thì gồm có án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm

 

1.2 Lệ phí Tòa Án là gì?

Lệ phí Tòa Án là số tiền mà đương sự, người yêu cầu phải nộp khi yêu cầu Tòa Án cấp giấy tờ hoặc giải quyết việc dân sự. Lệ phí giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Án; Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam không công nhận bản án, quyết định của Tòa Án nước ngoài, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không công nhận bản án, quyết định của Tòa Án nước ngoài, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa Án về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa Án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài; Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công; Lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay; lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa Án nước ngoài tại Việt Nam; Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài; Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa Án bao gồm: lệ phí sao chụp tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ việc do Tòa Án thực hiện

 

2. Cổng dịch vụ công quốc gia là gì? 

Cổng dịch vụ công Quốc gia là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tinh fhinhf giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy xuất dữ liệu từ các Hệ thống ting tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ thống nhất xây dựng quán lý. Đồng thời, hay nói cách khác, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẽ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

 

3. Triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa Án trên cổng dịch vụ công Quốc Gia

Quyết định số 273/QĐ-TANDTC ngày 15/09/2022 quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứngasn phí, lệ phí Tòa Án trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/10 đến hết 31/10/2022 tại các TAND có tên sau đây: Tòa án nhân dân quận Long Biên (HN), Tòa án nhân dân quận Đống Đa (HN); Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (HN); Tòa Án nhân dân quận Gia Lâm (HN); Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (HN).  Chánh án các TAND được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với vụ Tổng hợp TAND dân tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị. Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa Án trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia

 

4. Hướng dẫn nộp án phí, lệ phí Tòa Án

4.1 Truy cập cổng dịch vụ công Quốc gia

>> Truy cập trang web của Cổng dịch vụ công Quốc gia theo trang web: dichvucong.gov.vn

Nộp án phí, lệ phí Tòa án online như thế nào? Ở đâu?

 

4.2 Lựa chọn đăng nhập/đăng ký

>> Lựa chọn đăng nhập: trường hợp bạn đã có tài khoản trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia

>> Lựa chọn đăng ký: trường hợp bạn chưa có tài khoản trên công Dịch vụ công Quốc Gia, trường hợp này bắt buộc bạn phải đăng ký tài khoản theo các bước hướng dẫn

Nộp án phí, lệ phí Tòa án online như thế nào? Ở đâu?

 

4.3 Lựa chọn mục thanh toán trực tuyến

Lựa chọn thanh toán trực tuyến, vào mục công dân, chọn nộp tạm ứng án phí

Nộp án phí, lệ phí Tòa án online như thế nào? Ở đâu?

 

5. Những trường hợp miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa Án

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa Án thì:

STT Trường hợp miễn án phí, lệ phí Tòa Án Trường hợp giảm án phí, lệ phí Tòa Án
1 NLĐ khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, BHXH, tiền bồi thường về TNLĐ, BNN, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Người gặp sự kiện bất khả khảng dẫn đến không có đủ tài sản để nộp tạm ứng án phí, án phí,tạm ứng lệ phí Tòa Án có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú thì được Tòa Án giảm 50% mức tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa Án, lệ phí Tòa Án mà người đó phải nộp 
2 Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ, cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự Trường hợp đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nợp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được giảm tiền án phí thì Tòa Án chỉ giảm 50% đối với phần án phí mà người thuộc trường hợp được giảm tiền án phí phải chịu theo quy định. Phần án phí, lệ phí Tòa Án mà người đó nhận nộp thay người khác thì không được giảm.
3 Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  
4 Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sữ khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín  
5 Trẻ em, cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, nhân thân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ  

 

6. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa Án 

+ Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa Án về việc nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm , nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa Án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa Án cấp sơ thẩm về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiề tạm ứng án phí và nộp cho Tòa Án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng

+ Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa Án về nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, người khởi kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án hành chính phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa Án sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng

+ Thời hạn nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa Án : Tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự: người phải nộp tiền tạm ứng lệ phí có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí sơ thảm, phúc thẩm và nộp cho Tòa Án biên lai nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa Án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa Án về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.