Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành điều lệ trường mầm non

Luật sư tư vấn

1. Phân loại các loại hình trường mầm non

Điều 4 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT quy định về các loại hình trường mầm non, cụ thể được xác định như sau:

"Điều 4. Các loại hình của trường mầm non

1. Trường mầm non công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

2. Trường mầm non dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

3. Trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động".

Như vậy, theo quy định trên thì có 3 loại hình trường mầm non đó là:

- Trường mầm non( mẫu giáo) công lập được thành lập từ sự đảm bảo, đầu tư của Nhà nước 

- Trường mầm non( mẫu giáo) dân lập được thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động của một cộng đồng dân cư đứng ra thành lập và có sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương 

- Trường mầm non (mẫu giáo) tư thục được thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động bởi một tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chứ kinh tế hoặc cá nhân và nguồn vốn đầu tư đảm bảo hoạt động cho cơ sở này sẽ được xuất phát từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 

Tóm lại theo quy định trên thì các loại hình cơ sở mầm non, giáo dục trên sẽ khác nhau cơ bản ở 3 điểm: nguồn vốn thành lập, đầu tư và đảm bảo hoạt động; cơ quan thành lập; sự hỗ trợ hoạt động từ phía thứ ba ngoài phía thành lập 

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT quy định về phân cấp quản lý loại hình cơ sở mẫu giáo , mầm non trên còn khác nhau về cơ quan quản lý nhà nước như sau:

"Điều 6. Phân cấp quản lý nhà nước

1. Trường mầm non do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

2. Phòng giáo dục và đào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đối với trường mầm non".

2. Quy định về trường mầm non tư thục 

2.1 Khái niệm 

Trường mầm non tư thục là loại hình giáo dục mầm non do tư nhân thành lập để thu hút số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, góp phần cùng nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội (phân biệt với trường mầm non công lập do nhà nước thành lập). Mầm non tư thục thành lập và hoạt động khi được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, tuân thủ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật.

2.2 Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP nhà trẻ, mầm non tư thục được phép thành lập khi đáp ứng các điều sau:

"Điều 3. Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển".

* Điều kiện về mặt nhân sự

Trường mầm non tư thục cần bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có)

Hiệu trưởng mầm non tư thục phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

  • Là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, không quá 65 tuổi; không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước
  • Là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có). Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 05 năm.
  • Với trường mầm non tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với trên 50% số phiếu tán thành; được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

-  Tiêu chuẩn của giáo viên, nhân viên: Phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non.

* Điều kiện về cơ sở vật chất

Điều kiện về cơ sở vật chất được quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

"Điều 10. Điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
3. Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em và phương tiện phù hợp với lứa tuổi; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em theo quy định.

4. Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập:

a) Có chiếu hoặc thảm cho trẻ em ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ em ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca, cốc cho trẻ em, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ em dùng và một ghế cho giáo viên;

b) Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi – tập có chủ đích;

c) Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;

d) Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

5. Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập:

a) Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05 tuổi): Một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; kệ để đồ dùng, đồ chơi; thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. Đối với lớp bán trú: Có ván hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ;

b) Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích;

c) Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;

d) Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em, sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày, tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ".

2.3 Quy trình thành lập trường mầm non tư thục 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường mầm non tư thục làm hồ sơ gửi phòng Giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ thành lập:

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.

- Tờ trình về Đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc , giáo dục trẻ em.

- Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục và đào tạo về việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.

- Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Uỷ bân nhân dân cấp huyện(nếu có).

- Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập.

- Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Hồ sơ nhân sự:

  • Danh sách (dự kiến) kèm theo lí lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;
  • Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bước 2: Phòng Giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét và có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ xin thành lập nhà trường, nhà trẻ Tư thục đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định. Trường hợp không cho phép thành lập, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo lí do và hướng giải quyết cho phòng Giáo dục và đào tạo thực hiện chỉ đạo của UBND cấp huyện, trả lời tổ chức hoặc cá nhân xin mở trường.

3. Các điểm khác nhau cơ bản giữa trường mầm non tư thục và trường mầm non công lập

Các bạn có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây:

Tiêu chí Trường mầm non công lập Trường mầm non tư thục
Người thành lập Cơ quan nhà nước Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức kinh tế hoặc cá nhân
Kinh phí thành lập, hoạt động đầu tư Do Nhà nước đảm bảo  Do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức kinh tế hoặc cá nhân bảo đảm ngoài ngân sách nhà nước
Cấp quản lý Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thẩm quyền cho phép thành lập Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
Thẩm quyền cho phép hoạt động Trưởng hòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Trưởng hòng giáo dục và đào tạo cấp huyện


Thành lập trường mầm non tư thục Tham khảo bài viết liên quan:

Tư vấn thành lập trường mầm non tư thục 

Thủ tục đăng ký mở trường mầm non tư thục 

Điều kiện và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp.