Dàn xếp các tranh luận đối nghịch nhau bằng thông báo và án xử tại tòa án dân sự; hay quyết định của tòa như phán quyết phá sản.