Luật sư tư vấn về chủ đề "Phán quyết"

Phán quyết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phán quyết.

Hủy phán quyết trọng tài và những vấn đề liên quan

Hủy phán quyết trọng tài và những vấn đề liên quan
Phán quyết trọng tài là quyết định cuối cùng của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung tranh chấp được nêu trong đơn kiện, làm chấm dứt tố tụng trọng tài và có giá trị chung thẩm ràng buộc đối với các bên

Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài.

Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài.
Theo nguyên tắc chung, phán quyết do trọng tài nước nào tuyên chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ nước ấy. Những có trường hợp, phán quyết trọng tài cần được công nhận về hiệu lực pháp lý và cho phép thi hành ở nước ngoài do bên thua kiện không tự nguyện thi hành phán quyết của trọng tài.

Phân tích cơ sở pháp lý phán quyết của tòa án ?

Phân tích cơ sở pháp lý phán quyết của tòa án ?
Phán quyết của tòa án có ý nghĩa gì ? Quyền kháng cáo phát quyết cấp sơ thẩm của người dân ? ... và mốt số vướng mắc khác của người dân liên quan đến công tác xét xử của ngành tòa án sẽ được Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Quy định về các loại phán quyết quyết định, trọng tài.

Quy định về các loại phán quyết quyết định, trọng tài.
Trong quá trình giải quyết tranh chấp, hội đồng trọng tài có thể đưa ra các loại quyết định trọng tài khác nhau. Mặc dù trên thực tế có nhiều cách phân loại quyết định trọng tài song cách phân loại quyết định trọng tài dựa vào nội dung, phạm vi của quyết định là phổ biến hơn cả.

Phán quyết của tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc

Phán quyết của tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc
Trong phán quyết lịch sử của mình Tòa án đã khôi phục và phát triển thêm nguyên tắc kéo dài tự nhiên đã được tuyên bố Truman và công việc chuẩn bị của ủy ban luật quốc tế cho Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp quốc về luật biển. Đối với tòa không phải tính tiếp giáp

Thủ tục xét xử và ra phán quyết của Trọng tài thương mại

Thủ tục xét xử và ra phán quyết của Trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại là cơ quan trung gian được các bên đương sự giao tranh chấp cho để xét xử. Để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực thương mại, hàng hải... ở các nước thường thành lập các tổ chức trọng tài thương mại, trọng tài hàng hải.

Vụ việc tranh chấp liên quan đến dịch vụ hàng hải và phán quyết của trọng tài thương mại quốc tế.

Vụ việc tranh chấp liên quan đến dịch vụ hàng hải và phán quyết của trọng tài thương mại quốc tế.
Dịch vụ hàng hải là dịch vụ vận chuyển đường biển. Những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vậy những tranh chấp liên quan đến vấn đề này sẽ được trọng tài thương mại giải quyết ra sao?

Thế chấp nhà đất và DEFICIENCY JUDGMENT - Phán quyết bù trừ

Thế chấp nhà đất và DEFICIENCY JUDGMENT - Phán quyết bù trừ
Deficiency judgment hay có thể dịch là lệnh/Phán quyết bù trừ là một phán quyết/lệnh của tòa án đối với bên bảo đảm không có khả năng thanh toán cho khoản vay của mình dù đã bán tài sản bảo đảm nhưng vẫn không đủ để chi trả khoản nợ. Lệnh này cho phép bên nhận bảo đảm thu thêm tiền từ bên bảo đảm để thu hồi số nợ còn lại.

Các yêu cầu đối với việc thi hành phán quyết trọng tài trong thương mại quốc tế

Các yêu cầu đối với việc thi hành phán quyết trọng tài trong thương mại quốc tế
Trong thương mại quốc tế, luật pháp và thực tiễn đều ghi nhận các bên có quyền lựa chọn luật áp dụng. Luật áp dụng cho hợp đồng TMQTcó thể là luật quốc gia, các điều ước quốc tế về thương mại, tập quán thương mại quốc tế, hợp đồng mẫu, các nguyên tắc chung về hợp đồng và các học thuyết pháp lý.