Luat Minh Khue

Phán quyết

Phán quyết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phán quyết.

Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài.

Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài.
Theo nguyên tắc chung, phán quyết do trọng tài nước nào tuyên chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ nước ấy. Những có trường hợp, phán quyết trọng tài cần được công nhận về hiệu lực pháp lý và cho phép thi hành ở nước ngoài do bên thua kiện không tự nguyện thi hành phán quyết của trọng tài.

Phân tích cơ sở pháp lý phán quyết của tòa án ?

Phân tích cơ sở pháp lý phán quyết của tòa án ?
Phán quyết của tòa án có ý nghĩa gì ? Quyền kháng cáo phát quyết cấp sơ thẩm của người dân ? ... và mốt số vướng mắc khác của người dân liên quan đến công tác xét xử của ngành tòa án sẽ được Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Phán quyết của trọng tài thương mại đối với tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm thanh toán tiền vay.

Phán quyết của trọng tài thương mại đối với tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm thanh toán tiền vay.
Thưa luật sư, công ty tôi có ký hợp đồng bảo hiểm tín dụng thương mại với một ngân hàng. Đây là loại hợp đồng phòng ngừa rủi ro của công ty về dự án xây dựng. Vậy nếu trong hoàn cảnh xảy ra tranh chấp với ngân hàng đó thì chúng tôi có quyền khởi kiện ra trọng tài thương mại không?

Phán quyết của tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc

Phán quyết của tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc
Trong phán quyết lịch sử của mình Tòa án đã khôi phục và phát triển thêm nguyên tắc kéo dài tự nhiên đã được tuyên bố Truman và công việc chuẩn bị của ủy ban luật quốc tế cho Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp quốc về luật biển. Đối với tòa không phải tính tiếp giáp

Vụ việc tranh chấp liên quan đến dịch vụ hàng hải và phán quyết của trọng tài thương mại quốc tế.

Vụ việc tranh chấp liên quan đến dịch vụ hàng hải và phán quyết của trọng tài thương mại quốc tế.
Dịch vụ hàng hải là dịch vụ vận chuyển đường biển. Những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vậy những tranh chấp liên quan đến vấn đề này sẽ được trọng tài thương mại giải quyết ra sao?

Hủy phán quyết trọng tài và những vấn đề liên quan

Hủy phán quyết trọng tài và những vấn đề liên quan
Phán quyết trọng tài là quyết định cuối cùng của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung tranh chấp được nêu trong đơn kiện, làm chấm dứt tố tụng trọng tài và có giá trị chung thẩm ràng buộc đối với các bên

Quy định về các loại phán quyết quyết định, trọng tài.

Quy định về các loại phán quyết quyết định, trọng tài.
Trong quá trình giải quyết tranh chấp, hội đồng trọng tài có thể đưa ra các loại quyết định trọng tài khác nhau. Mặc dù trên thực tế có nhiều cách phân loại quyết định trọng tài song cách phân loại quyết định trọng tài dựa vào nội dung, phạm vi của quyết định là phổ biến hơn cả.

Phán quyết của trọng tài đối với tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê tàu chuyến.

Phán quyết của trọng tài đối với tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê tàu chuyến.
Dịch vụ hàng hải là dịch vụ vận chuyển đường biển. Những công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty hay các đại lý khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vậy những tranh chấp liên quan đến vấn đề này sẽ được trọng tài thương mại giải quyết ra sao?

Phán quyết của trọng tài thương mại liên quan đến tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hải giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.

Phán quyết của trọng tài thương mại liên quan đến tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hải giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.
Trong dịch vụ hàng hải các công ty về dịch vụ hàng hải sẽ nhận những hợp đồng ủy quyền của các công ty khác về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Hoạt động này cũng chứa đựng nhiều rủi ro và thường xuyên có tranh chấp, Việt Nam cũng từng vấp phải tranh chấp trong hợp đồng vận chuyển hàng hải.

Các yêu cầu đối với việc thi hành phán quyết trọng tài trong thương mại quốc tế

Các yêu cầu đối với việc thi hành phán quyết trọng tài trong thương mại quốc tế
Trong thương mại quốc tế, luật pháp và thực tiễn đều ghi nhận các bên có quyền lựa chọn luật áp dụng. Luật áp dụng cho hợp đồng TMQTcó thể là luật quốc gia, các điều ước quốc tế về thương mại, tập quán thương mại quốc tế, hợp đồng mẫu, các nguyên tắc chung về hợp đồng và các học thuyết pháp lý.

Có thể thay đổi phán quyết bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh không?

Có thể thay đổi phán quyết bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh không?
Thưa Quý Công ty! Sau khi Tòa án đã phân chia quyền sứ dụng đất cho bên nguyên và bên bị trong bản án, mặc dù đất vẫn còn thừa đủ để cắt trả bên nguyên (đất không có các công trình xây dựng ) nhưng Tòa án không cắt đủ và buộc bên bị trả bằng tiền mặt số m2 đất còn thiếu. Và bên bị phải nhận phần đất còn lại có hình dạng không họp lý (chữ U) chứ không vuông vắn như bên nguyên (bản án sơ thẩm).
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng