Tại sao Phó Bí thư chi bộ có được hưởng phụ cấp hay không? Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về quyền lợi và điều kiện để nhận được phụ cấp trong vị trí này.

 

1. Phụ cấp chức vụ của Phó Bí thư Chi bộ được tính như thế nào?

Dựa theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân phố, một lần nữa, Công ty Luật Minh Khuê xin trân trọng gửi đến quý khách hàng những thông tin cực kỳ quý báu và trân trọng. Chúng tôi mong muốn chia sẻ với quý khách về những điều quan trọng trong nghị định này, mở ra một cơ hội tương lai hết sức đặc biệt.

Trước hết, theo khoản 4 của Điều 37 trong Nghị định 33/2023/NĐ-CP, mà chúng tôi đang nói đến, có quy định như sau:

Một phần thiết yếu trong việc áp dụng chế độ và chính sách theo Nghị định này đối với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (trong những nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã) tương tự như với Bí thư, Phó Bí thư của Đảng ủy cấp xã; và cũng như với Thường trực Đảng ủy (tại những nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác Đảng) như Phó Bí thư của Đảng ủy cấp xã.

Theo quy định này, việc tính toán phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Phó Bí thư Chi bộ cấp xã tại những nơi chưa thành lập Đảng ủy xã, được thực hiện theo cách tương tự như với Phó Bí thư của Đảng ủy xã.

Cụ thể, phụ cấp chức vụ của Phó Bí thư Chi bộ được xác định dựa trên công thức sau:

Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Mức lương cơ sở

Ở đây:

(1) Hệ số phụ cấp

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Phó Bí thư Chi bộ được tính dựa trên hệ số phụ cấp của Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Theo Điều 19 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP, hệ số phụ cấp của Phó Bí thư Chi bộ được xác định là 0.25. So sánh với quy định tại Điều 7 của Nghị định 92/2009/NĐ-CP, hệ số phụ cấp này không có sự thay đổi.

(2) Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở hiện tại được tính theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Để cụ thể hơn:

Mức lương cơ sở ... Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Do đó, mức lương cơ sở này là căn cứ để tính phụ cấp, ứng với số tiền 1.800.000 đồng/tháng.

Với việc tính phụ cấp cho Phó Bí thư Chi bộ tại thôn, chúng ta cần áp dụng theo mức khoán quỹ phụ cấp chung cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo khoản 2 của Điều 34 trong Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Để cụ thể hơn:

Trường hợp

Mức khoán quỹ phụ cấp từ ngày 01/8/2023

  • Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;
  • Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo.
  • Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

Mức khoán quỹ phụ cấp sẽ tương ứng với 6,0 lần mức lương cơ sở.

Các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp ở trên, phụ cấp được tính là 4,5 lần mức lương cơ sở.

Thêm vào đó, khi Phó Bí thư chi bộ vừa kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó sẽ được hưởng 100%.

Như vậy, thông qua việc trình bày chi tiết và đầy đủ về những quy định trong Nghị định 33/2023/NĐ-CP, chúng tôi hy vọng đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về cách tính phụ cấp, các hệ số và mức lương cơ sở mà Nghị định này đã đề ra. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình thực hiện các quy định này. Cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian và quan tâm đến những thông tin quan trọng này, và chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác quý báu từ phía quý khách hàng!

 

2. Mức phụ cấp của Phó Bí thư Chi bộ năm 2023 ra sao?

Dựa vào phân tích nội dung đã trình bày, chúng tôi xin trình bày chi tiết hơn về việc tính phụ cấp chức vụ cho Phó Bí thư Chi bộ, mục tiêu làm cho thông tin thêm rõ ràng và dễ hiểu.

Trước hết, xin nhấn mạnh về cách tính phụ cấp chức vụ cho Phó Bí thư Chi bộ ở hai cấp:

(1) Tại cấp xã:

Phụ cấp được tính dựa trên công thức sau:

Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Mức lương cơ sở

Để cụ thể hơn, chúng ta có:

Mức phụ cấp = 0.25 x 1.800.000 = 450.000 (đồng/tháng)

Từ đó, mức phụ cấp mới cho Phó Bí thư Chi bộ tại cấp xã là 450.000 đồng/tháng, tăng thêm 20.8% so với mức cũ.

(2) Tại thôn:

Ở mức này, phụ cấp sẽ phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể:

Trong trường hợp thôn đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.
  • Thôn thuộc xã có tình hình an ninh, trật tự đặc biệt phức tạp.
  • Thôn nằm trong khu vực biên giới hoặc trên hải đảo.

Phụ cấp tương đương với 10.800.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng.

Đối với những thôn, tổ dân phố còn lại, mức phụ cấp sẽ là 8.100.000 đồng/tháng.

Thêm vào đó, đối với những người hoạt động không chuyên trách khác tại cấp xã, thôn, tổ dân phố, họ sẽ hưởng toàn bộ mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm mà họ đảm nhiệm.

Lưu ý: Mức khoán quỹ phụ cấp nêu trên là mức tổng hợp dành cho tất cả các chức danh không chuyên trách ở thôn, và không phải là mức chi trả riêng biệt cho trưởng thôn.

Trên cơ sở căn cứ vào quỹ phụ cấp dành cho mỗi cấp xã, thôn, tổ dân phố, nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, cũng như các quy định liên quan và đặc thù của từng thôn, UBND cấp tỉnh sẽ đề xuất và HĐND cùng cấp sẽ quyết định mức khoán quỹ cụ thể dành cho từng nhóm đối tượng. Điều này đảm bảo tính công bằng và thích ứng với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Với những thông tin trên, chúng tôi hi vọng rằng đã giúp quý khách hàng có cái nhìn toàn diện hơn về cách tính và áp dụng phụ cấp chức vụ tại cấp xã và thôn. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác quý báu của quý khách hàng!

 

3. Khi nào áp dụng quy định mới tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP?

Tại khoản 1 của Điều 37 trong Nghị định 33/2023/NĐ-CP, đã có một sự quy định cụ thể liên quan đến tình trạng hiệu lực và việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về điều này:

Mục 1: Hiệu lực và thời điểm thi hành

Để làm rõ về hiệu lực và thời điểm mà Nghị định này chính thức có hiệu lực, chúng ta tập trung vào hai điểm chính:

  1. Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023: Từ thời điểm này, Nghị định 33/2023/NĐ-CP sẽ bắt đầu có tác động và áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
  2. Các nghị định cũ bị bãi bỏ: Để tạo điều kiện cho việc thực hiện Nghị định mới này, các Nghị định trước đây bao gồm số 114/2003/NĐ-CP, số 112/2011/NĐ-CP, số 92/2009/NĐ-CP và số 34/2019/NĐ-CP đã bị bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc quy chế, chính sách, và các quy định trước đây đã không còn hiệu lực và thay thế bằng những điều khoản mới trong Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Mục 2: Các trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp nơi tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội và quy định của Chính phủ, nếu có sự khác biệt giữa các quy định của Nghị định này và những quy định áp dụng tại địa phương đó về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội và quy định của Chính phủ.

Mục 3: Áp dụng cho các chức vụ lãnh đạo

Ngoài ra, việc áp dụng chế độ và chính sách quy định tại Nghị định này đối với Bí thư và Phó Bí thư chi bộ tại những nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã được thực hiện như với Bí thư và Phó Bí thư của Đảng ủy cấp xã. Tương tự, Thường trực Đảng ủy tại những nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác Đảng sẽ được áp dụng như Phó Bí thư của Đảng ủy cấp xã.

Với tất cả những điều khoản trên, Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực chính thức từ ngày 01 tháng 8 năm 2023, và đặc biệt lưu ý đến việc bãi bỏ những quy định cũ để thay thế bằng các quy định mới được xác định trong nghị định này.

Công ty Luật Minh Khuê trân trọng gửi đến quý khách hàng những lời tư vấn quý giá và trân quý. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ với quý khách về một cơ hội đặc biệt - nếu quý khách đang đối diện với bất cứ khía cạnh nào của vấn đề pháp lý hoặc có bất kỳ thắc mắc nào đang cần sự giúp đỡ và lời khuyên, xin đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua số hotline độc quyền: 1900.6162. Hơn nữa, chúng tôi mời quý khách hàng viết thư điện tử chứa đựng đầy đủ chi tiết tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn, để có cơ hội được hỗ trợ và nhận lời giải đáp cho những thắc mắc với tốc độ nhanh chóng nhất. Sự hợp tác quý báu từ phía quý khách hàng sẽ luôn là nguồn động viên quý báu cho chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn!