Vậy xin luật sư giải đáp giúp em : Em có phải chịu trách nhiệm với cơ quan thuế như công ty em thông báo không ?

Em xin chân thành cám ơn ! 

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Mất cuống vé xe bị xử lý như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Áp dụng hình thức xử lí kỷ luật sa thải ? Điều kiện sa thải lao động

Bộ luật Lao động năm 2012.

Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, bạn làm mất cuống vé xe buýt đã vi phạm nội quy lao động về việc không bảo vệ tài sản cho người sử dụng lao động, điểm d khoản 2 điều 119 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 119. Nội quy lao động

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;"

Tùy theo nội quy công ty bạn mà hình thức xử lý kỷ luật được áp dụng với bạn sẽ là khiển trách hoặc kéo dài thời hạn nâng lương.

Trong trường hợp này ngoài việc bị xử lý kỷ luật lao động bạn còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra cho công ty, khoản 2 điều 130 Bộ luật Lao động quy định: 

"Điều 130. Bồi thường thiệt hại

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường."

Vậy công ty yêu cầu bạn bồi thương những thiệt hại do việc làm mất vé xe buýt của bạn gây ra là không trái  quy định của pháp luật tuy nhiên nếu tại nghị định số 89/2002/NĐ-CP thì việc doanh nghiệp làm mất hóa đơn chưa phát hành thì phải  chịu xử phạt hành chính thì đến nay  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế cho nghị định trên đã bãi bỏ điều này . Vì vậy đối với những vé xe buýt chưa bán thì bạn không bị xử phạt hành chính , còn với những vé xe đã bán rồi ( đã giao liên 2 cho hành khách rồi ) thì công ty sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 4 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC  hướng dẫn xử phạt hành chính về hóa đơn , cụ thể :

4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

>> Xem thêm:  Bị sa thải có được thanh toán lương ? Bồi thường chi phí đào tạo khi sa thải

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Như vậy, công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng tới 20 triệu đồng trong trường hợp này. Nếu công ty bạn tìm lại được hóa đơn liên 2 đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì sẽ không bị phạt tiền.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định kỷ luật