1. Khái niệm khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Khái niệm về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là một quy định quan trọng trong lĩnh vực thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm tạo ra sự khuyến khích và ưu đãi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần tìm hiểu về định nghĩa và mục đích của khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đầu tiên, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được định nghĩa là việc giảm đi một khoản thuế tiêu thụ đặc biệt đã được nộp trước đó khi tính toán số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong cùng kỳ tính thuế. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hưởng lợi từ việc giảm bớt số tiền thuế phải trả.

Mục đích chính của khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là khuyến khích các hoạt động kinh tế liên quan đến hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm bớt số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt giúp tạo ra một môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước từ việc thu thuế.

Ngoài ra, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng. Khi số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt giảm bớt, giá thành cuối cùng của hàng hóa và dịch vụ cũng có thể giảm xuống. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ có khả năng mua được hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với giá thấp hơn, từ đó tăng cường sức mua và đẩy mạnh tiêu dùng.

Tóm lại, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm bớt số tiền thuế trên các hoạt động này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, mà còn có lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế tổng thể.

 

2. Trường hợp được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ vào khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 trong Nghị định 108/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi khoản 3 của Điều 1 trong Nghị định 14/2019/NĐ-CP), người nộp thuế được hưởng khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt theo các quy định sau đây:

- Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu (bao gồm cả số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế) hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra.

Riêng đối với xăng sinh học: Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

Đối với các doanh nghiệp được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học (bao gồm cả số thuế chưa được khấu trừ hết phát sinh kể từ kỳ khai thuế tháng 01/2016) được bù trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác phát sinh trong kỳ.

Trường hợp sau khi bù trừ, còn số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả.

- Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu bao gồm cả số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước.

Phần chênh lệch không được khấu trừ giữa số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu với số thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra trong nước, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 108/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 14/2019/NĐ-CP).

 

3. Quy trình khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Để thực hiện quy trình khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được nhập khẩu, cũng như số thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước.

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế đã nộp hoặc đã trả đối với nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất và bán ra hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bước 2: Hạch toán số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ vào sổ sách kế toán

Thực hiện hạch toán số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách ghi giảm số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt trong tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt và ghi giảm số tiền tương ứng trong tài khoản chi phí hoặc tài khoản nguyên liệu, tùy thuộc vào cách tổ chức sắp xếp hạch toán của doanh nghiệp.

Bước 3: Khai báo và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiếp theo, khai báo số thuế tiêu thụ đặc biệt cần nộp trong báo cáo thuế hàng tháng hoặc các báo cáo thuế tương tự.

Trong quá trình khai báo, trừ đi số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được khấu trừ từ số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Sau đó, nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt còn lại cho cơ quan thuế địa phương theo quy định.

Lưu ý rằng quá trình khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt có thể có sự khác biệt theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Do đó, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định, bạn nên tham khảo thông tin chi tiết và tư vấn từ cơ quan thuế hoặc chuyên gia tài chính/kế toán.

 

4. Lưu ý khi khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt:

Để đảm bảo quy trình khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt diễn ra một cách chính xác và tuân thủ quy định, bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Lưu giữ chứng từ: Bạn nên lưu giữ đầy đủ chứng từ hợp pháp như hóa đơn, biên bản xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, và các tài liệu liên quan khác. Chứng từ này cần chứng minh việc đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trước đó và sử dụng nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Hạch toán chính xác: Trong quá trình hạch toán, bạn cần đảm bảo rằng số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được khấu trừ được ghi đúng vào sổ sách kế toán. Hạch toán phải tuân thủ quy định kế toán và thuế của quốc gia hoặc khu vực bạn hoạt động.

- Khai báo đúng và kịp thời: Khi khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt, bạn cần chắc chắn khai báo số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được khấu trừ một cách chính xác và đầy đủ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về quy định khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, hãy thường xuyên cập nhật và tuân thủ các quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình.

- Tư vấn chuyên gia: Trong trường hợp phức tạp hoặc khi bạn gặp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia tài chính hoặc kế toán hoặc cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh các sai sót tiềm ẩn.

Bài viết liên quan: Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt là gì ? Hạn chế chủ yếu của thuế tiêu thụ đặc biệt ?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Quy định khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cập nhật mới nhất 2024? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!