Tóm tắt nội dung yêu cầu tư vấn của khách hàng:

Thưa luật sư, Công ty tôi (công ty A) có liên danh với công ty B đấu thầu công trình. Trong đó, công ty A là thành viên đứng đầu liên danh. Vậy khi xuất hóa đơn, Công ty A xuất hóa đơn toàn bộ công trình cho chủ đầu tư thì có vi phạm quy định về thuế không ?

Xin cảm ơn !

Người hỏi: Nguyễn H.T

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế, sửa đổi bổ sung một số điều các Luật và nghị định về thuế, về hóa đơn

2. Nội dung tư vấn:

Kính thưa quý khách hàng,Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

2.1 Về việc lập hóa đơn

>> Xem thêm:  Trên cùng 1 hóa đơn có được ghi hai mặt hàng không cùng thuế suất ?

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPNghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định:

"Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn...

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo."

Như vậy, Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì về nguyên tắc người bán khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn cho người mua.

2.2 Về trách nhiệm xuất hoá đơn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo như thông tin khách hàng trình bày thì Công ty A và Công ty B có liên danh đấu thầu công trình. Trong đó, công ty A là thành viên đứng đầu liên danh. Như vậy, Công ty A và Công ty B đã xác lập với nhau một hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Căn cứ quy định tại điểm n khoản 3 điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

" n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:…

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh."

Tại công văn số 367/TCT-CS 2015 ngày 30/01/2015 hướng dẫn vướng mắc về kê khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh, Tổng cục Thuế cũng trích dẫn quy định tương tự như trên theo thông tư 78/2014/TT-BTC để áp dụng.

Căn cứ các quy định trên, từng thành viên liên danh có trách nhiệm lập hóa đơn cho chủ đầu tư đối với phần công việc mình thực hiện. Hoặc có thể thỏa thuận thành viên đứng đầu liên danh đại diện lập hóa đơn, thanh quyết toán với chủ đầu tư.

Trường hợp này, dựa vào nội dung hợp đồng hợp tác đã thỏa thuận giữa các bên liên danh cũng như nội dung hợp đồng, điều khoản thanh toán với chủ đầu tư. Nếu thỏa thuận liên danh có quy định về việc bên A đại diện, thực hiện các thủ tục với chủ đầu tư thì bên A có thể lập hóa đơn, kê thai, tính nộp thuế giá trị gia tăng cho toàn bộ công trình theo hợp đồng. Công ty B sẽ xuất hóa đơn cho công ty A tương ứng với phần giá trị công trình đã thực hiện theo quyết toán công trình được nghiệm thu.

>> Xem thêm:  Việc xuất hóa đơn 0% cho khách hàng trong khu chế xuất có sai thuế suất không ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của Quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật thuếtư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật thuế - Công ty Luật TNHH Minh Khuê.