Hiện nay tôi muốn mở rộng kinh doanh, bán buôn và bán lẻ thì cần thực hiện thủ tục gì ? Có cần xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng không?

Nếu quản lý thị trường vào kiểm tra thấy số lượng máy trong cửa hàng tôi phải trình bày ra sao và cần có những giấy tờ gì theo đúng pháp luật? Xin cám ơn Luật Minh Khuê!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời :

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ_CP quy định về đăng kí doanh nghiệp 

Nghị định 51/2010/NĐ_CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cứng dịch vụ

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2021 ?

Nghị định 04/2014/NĐ-CP nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

II. Nội dung tư vấn

Trong trường hợp này, do anh không nói rõ anh là hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp. Do đó để giải quyết vấn đề của anh một cách tốt nhất, chung tôi chia hai trường hợp.

Trường hợp : bạn là hộ kinh doanh cá thể. 

Trong trường hợp này bạn là cá nhân kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể, do đó trong trường hợp này, bạn muốn bổ sung thêm vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán buôn và bán lẻ cần chuẩn bị những thủ tục sau :

Theo quy định tại điều 75 nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:

"Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2021 về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ?

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ".

Căn cứ vào quy định trên, nếu như anh muốn bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh, anh sẽ nộp hồ sơn nên cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc ủy bạn nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký để làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. 

Trong trường hợp bạn là hộ kinh doanh cá thể, theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 1 nghị định 04/2014/NĐ-CP có quy định hộ kinh doanh cá thể chỉ được xuất hóa đơn bán hàng mà không đươc xuất hóa đơn giá trị gia tăng. 

c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Trong trường hợp này, để hạn chế rủi ro cho mình khi cơ quan quản lý thị trường vào kiểm tra để có thể xác định được rằng nguồn gốc của hàng hóa anh mua có từ đâu, anh nên lập thành hợp đồng khi mua hàng với khách hoặc lập hồ sơ, lấy lại thông tin của khách khi bán hàng để đảm bảo mặt pháp lý cho mình. 

Trường hợp 2:  Nếu như anh thành lập doanh nghiệp. 

Trong trường hợp anh thành lập doanh nghiệp, nếu như anh bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh anh sẽ phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh gửi lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi bạn đăng ký theo quy định tại điều 49 

"Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

>> Xem thêm:  Năm 2021, doanh nghiệp mới thành lập có bắt buộc phải đặt in hóa đơn không ?

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điềulệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư". 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 và Khoản 2 Điều 16 NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định rõ: Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn, trừ trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn.

"Điều 15. Lập hóa đơn

1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này."

"Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không cần lập hóa đơn

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2021

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn."

Ngoài ra, Khoản d Điều 21 Nghị định này cũng có quy định về nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ: "Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Trừ trường hợp không phải lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 Nghị định này." Như vậy, trong trường hợp cửa hàng của bạn bán điện thoại, đồ công nghệ cho khách hàng mà có giá trị thanh toán trên 200. 000 đồng thì phải lập hóa đơn bán hàng hóa chứ không được sử dụng hóa đơn bán lẻ tự in. Loại hóa đơn mà bạn gọi là hóa đơn đỏ chính là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài Chính phát hành. 

Thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường các cấp:( theo quy định tại 

Nghị định 10/CP và Nghị định 27/2008/NĐ_CP sửa đổi bổ sung Nghị điịnh 10/CP)

Công chức thuộc biên chế của cơ quan quản lý thị trường các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Có các quyền hạn sau:

-    Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề cần thiết liên quan trực tiếp đến việc kiểm tra; được quyền kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thương mại tại hiện trường nơi sản xuất, cất giấu hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm; sổ sách, chứng từ, hoá đơn, hợp đồng và các giấy tờ có liên quan khác;

-    Được quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, thu thập tình hình,số liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác kiểm tra;

-    Yêu cầu các cơ quan chức năng giám định tang vật vi phạm trong trường hợp cần thiết;

-    Lập biên bản kiểm tra và kiến nghị các biện pháp giải quyết;

-    Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?

Như vậy, việc bạn phải trình bày ra sao hay phải xuất trình những giấy tờ gì phụ thuộc vào nội dung kiểm tra đột xuất của đội quản lí thị trường và yêu cầu từ quản lí thị trường.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?