1. Quy định về đại học là gì?

Giáo dục đại học là một hệ thống giáo dục cao cấp nhằm đào tạo và phát triển nhân tài cho xã hội. Trình độ và hình thức đào tạo trong giáo dục đại học rất đa dạng và phong phú nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu của người học. Các trình độ đào tạo trong giáo dục đại học gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. Trình độ đại học là trình độ cơ bản và phổ biến nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ là các trình độ cao hơn, đòi hỏi kiến thức sâu rộng và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo tương ứng.

- Đại học là một cơ sở giáo dục đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục của một quốc gia. Trường đại học được tạo ra để cung cấp môi trường học tập và nghiên cứu cao cấp cho sinh viên quan tâm đến việc tiếp tục học tập sau khi hoàn thành trình độ học tập trung học. Đại học không chỉ là nơi để học các môn học chuyên sâu, mà còn cung cấp cơ hội cho sinh viên phát triển kỹ năng và kiến thức trong một loạt các lĩnh vực.

- Theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi năm 2018, đại học được tổ chức và quản lý bởi các trường đại học và học viện. Các trường đại học này có nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ kỹ thuật đến nghệ thuật và nhân văn. Hơn nữa, đại học cũng có thể bao gồm một số cơ sở giáo dục đại học khác, như viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo chuyên nghiệp.

- Tuy nhiên, tất cả các cơ sở giáo dục đại học trong một quốc gia được thống nhất và hướng tới mục tiêu, sứ mạng và nhiệm vụ chung. Điều này đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Ngoài việc cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, đại học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia.

- Ở Việt Nam, có nhiều đại học nổi tiếng như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội. Những trường đại học này đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghệ của đất nước.

Với vai trò và chức năng quan trọng như vậy, đại học đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của một quốc gia và có tầm quan trọng to lớn trong việc xây dựng một xã hội tri thức và phát triển bền vững.

 

2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đại học được quy định như thế nào?

Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đại học đã được quy định một cách rõ ràng theo khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về đánh giá và công nhận kết quả học tập của sinh viên trong các trường đại học. Điều này đảm bảo tính công bằng và đồng nhất trong việc xét tốt nghiệp của sinh viên trên toàn quốc.

- Đầu tiên, sinh viên cần phải tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo mà họ đã tham gia. Điều này đảm bảo rằng sinh viên đã hoàn thành đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của ngành học mà họ theo học. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng phải được đạt đối với mỗi học viên.

- Thứ hai, điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học cần đạt từ mức trung bình trở lên. Điều này đảm bảo rằng sinh viên đã có sự cống hiến và nỗ lực trong quá trình học tập suốt thời gian đại học. Điểm trung bình tích lũy là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự tiến bộ và thành tích học tập của sinh viên.

- Cuối cùng, tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không được bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. Điều này đảm bảo tính đạo đức và phẩm chất của sinh viên khi tham gia vào quá trình xét tốt nghiệp. Sinh viên cần có hành vi đúng đắn và tuân thủ quy định của trường trong suốt quá trình học tập để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của họ trong việc xét tốt nghiệp.

Việc thiết lập các điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đại học theo quy chế này là cần thiết để đảm bảo chất lượng và uy tín của bằng cấp đại học. Điều này đồng thời cũng tạo điều kiện tốt hơn để sinh viên phát triển và thành công trong sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, việc tuân thủ và thực hiện đúng những quy định này là trách nhiệm của cả sinh viên và các cơ quan quản lý giáo dục.

 

3. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học được quy định như thế nào?

Quy định về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học có sự chi tiết và cụ thể theo Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT. Các điều này đảm bảo quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp bằng được thực hiện một cách công bằng và minh bạch.

- Trước hết, sinh viên đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại mục 2 sẽ được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

- Hạng tốt nghiệp của sinh viên sẽ được xác định dựa trên điểm trung bình tích lũy toàn khóa học. Cụ thể, theo thang điểm 4, các hạng bao gồm xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, yếu và kém. Tương tự, theo thang điểm 10, các hạng bao gồm xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, yếu và kém.

- Tuy nhiên, sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm một hạng nếu gặp một số trường hợp như: học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho chương trình, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học, hoặc không hoàn thành các học phần Giáo dục quốc phòng-an ninh, Giáo dục thể chất hoặc không đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong thời hạn 03 năm sau khi thôi học.

- Ngoài ra, sinh viên không đạt yêu cầu tốt nghiệp sẽ không được cấp chứng nhận về các học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo.

- Các cơ sở đào tạo cần quy định rõ các quy trình, thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp, bao gồm thời gian và số lần xét tốt nghiệp trong năm. Các cơ sở cũng phải có quy định về việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên không tốt nghiệp. Đồng thời, nếu sinh viên còn trong thời gian học tập theo quy định đối với hình thức đào tạo chuyển đến, các cơ sở đào tạo cần cho phép sinh viên hết thời gian học chính quy chuyển sang học hình thức vừa làm vừa học hoặc đào tạo từ xa tương ứng (nếu có).

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Tốt nghiệp đại học gọi là gì? Các loại bằng tốt nghiệp đại học Hình thức đào tạo là gì? Các loại hình Đào tạo và các hệ đào tạo trong Luật giáo dục Đại học?

Nếu quý khách hàng đang đọc bài viết của chúng tôi hoặc có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Chúng tôi hiểu rằng có thể có những thắc mắc, câu hỏi hoặc ý kiến khác nhau khi đọc thông tin pháp lý, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý khách hàng nhận được sự hỗ trợ một cách đầy đủ và chính xác. Để giải quyết mọi vấn đề hoặc thắc mắc của quý khách hàng, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và cung cấp thông tin chi tiết, tư vấn chuyên sâu và hướng dẫn quý khách hàng trong quá trình giải quyết vấn đề.