I. Căn cứ pháp lý

Luật lao động năm 2012

Luật bảo hiểm xã hội 2014

II. Nội dung tư vấn

Xin tư vấn Tôi xin hỏi: trước đây tôi làm doanh nghiệp tư nhân tôi có đóng bảo hiểm xã hội mức lương 2.65 bậc 2, sau đó tôi chuyển sang làm việc doanh nghiệp nhà nước công ty TNHH MTV CTCC tôi giữ nguyên mức lương đóng bảo hiểm 2.65 bậc 2, tôi làm việc ở công ty mới nay đã được 3 năm 10 tháng công ty có đợt lên lương cho cán bộ công nhân viên, tôi không được lên lương công ty lấy lý do tôi không đóng đủ bảo hiểm đủ 6 năm. khi tôi chuyển công ty có giấy tiếp nhận giữ nguyên mức lương cũ, giấy chuyển công tác.Tôi xin hỏi luật lao động có quy định nào về việc đóng bảo hiểm không đủ 6 năm không được lên bậc lương không ?

Theo quy định tại khoản 1Điều 2 Thông tư 08 Hướng dẫn nâng lương cán bộ công chức viên chức.

Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

> Như vậy không có quy định nào về việc đóng đủ bảo hiểm 6 năm mới được tăng lương.

Chào luật sư !! T có câu hỏi băn khoăn muốn nhờ luật sư giúp đỡ ,hiện tôi đang lao động tại nhật ,t muốn nhận người nhật làm cha nuôi thì theo luật pháp giữa Việt nam và nhật tôi được hưởng quyền lợi gì? Và có phải nhập quốc tịch nhật ko ? Xin cảm ơn luật sư !!! -- DoanLan

. TRừng hợp nay của bạn thì bạn đang hiện tại sống và làm việc tại NHật nếu bạn muốn nhận người Nhật làm cha nuôi thì phải tuân theo quy định của pháp luật Nhật Bản về điều kiện nhận con nuôi nước ngoài tại NHật.

HỎI TƯ VÂN LUẬT LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chào luật sư! Tôi là giáo viên tiểu học thuộc vùng cao, bản thân tôi là giáo viên thể dục, theo quy định thì tôi đã dạy đúng 23 tiết trên tuần, nhưng hiệu trưởng lại cho rằng chúng tôi chưa làm đủ 8 giờ trên tuần và yêu cầu tất cả giáo viên dạy một buổi, một buổi còn lại phải lên trường dù không có việc gì làm nhưng phải ngồi đó cho đến hết buổi mới được về nhà. Xin hỏi hiệu trưởng làm như vậy có vi phạm luạt lao động hay không? Kính mong luật sư giải đáp. Xin chân thành cảm ơn.

Theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật viên chức 2010

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

NHư vậy theo quy định trên thì bạn chỉ việc thực hiên đúng như thỏa thuận trong hợp đồng làm việc , nếu có sự thay đổi đổi thời gian làm việc thì phải có sựu thay đổi trong hợp đồng .

Kính chào Luật sư Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi bị kỷ luật chậm nâng lương 6 tháng, thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 5/2015. Tháng 1/2015 đến kỳ nâng lương do chịu kỷ luật nên đến tháng 7/2015 tôi mới được nâng lương. Năm 2015 tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, vậy tôi có được xét lao động tiên tiến không?. Với ngạch lương của tôi, định kỳ 3 năm (36 tháng) mới được nâng lương 1 lần, vậy đến tháng 1/2018 tôi đã được nâng lương chưa hay phải chờ đến tháng 7/2018. Nhờ LS tư vấn giúp. Xin trân trọng cảm ơn. (ĐTDĐ: 0966.067.068).

Trường hợp của bạn nếu bị kỷ luật kéo dài chậm thời hạn nâng lương thì như vậy lần tăng lương lần sau của bạn phỉa cách lần tăng lương gần nhất 36 tháng thì bạn mới được nâng lương định kỳ theoq uy định tại Nghị định 204/2004

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương

1. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh.

Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xem xét nâng bậc lương thường xuyên quy định như sau:

b) Đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương như sau:

b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

 Theo Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, sửa đổi bổ sung Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 như sau:

Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 quy định: Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

> Như vâỵ nếu bạn bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo thì bạn không thuộc đối tượng xét danh hiệu tiên tiến.

chào luật sư! e hiện đang làm Bảo Vệ của một cơ quan hành chính sự nghiệp khoán chi thuộc nhà nước được ký hợp đồng dưới hình thức hợp đồng theo nghị định 68 năm 2000 của CP. và hiện giờ những vấn đề về lương, thưởng thì em không có thắc mắc gì vì những chế độ đó thì em vẫn được hưởng bình thường nhưng còn về giờ làm việc thì e không được nghỉ ngày nào kể cả T7 và CN và các ngày trong năm. làm việc 12 tiếng trên/ ngày. Em chỉ được nghỉ 3 ngày tết vậy e muốn hỏi trong trường hợp này của em thì đơn vị ký hợp đồng với e có làm đúng không? và căn cứ vào đâu ah? những tháng bình thường em có được nghỉ 4 ngày theo luật lao động không và căn cứ vào nghị định thông tư nào mong luật sư tư vấn giúp e ah?

 Thứ nhất nếu bạn ký hợp đồng theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012.Trường hợp của bạn như vậy là đơn vị đã làm sai quy định của Bộ luật lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Bạn cần căn cú vào quy định của Bộ luật lao động 2012

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Thứ hai là nếu bạn ký hợp đồng và áp dụng chế độ nâng lương theo quy định tại Nghị định 204 /2004 Quy định về tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức thì cũng áp dụng theo hợp đồng làm việc và hợp đồng làm việc thì cũng không quy dịnh là viên chức phải làm cả thứ bẩy chủ nhật.

Kính chào luật sư, Tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn như sau: Công ty chúng tôi muốn nâng cao khả năng của người lao động nên có ý định sẽ thuê một giáo viên dạy tiếng anh cho toàn thể nhân viên. Xin hỏi hợp đồng thuê giáo viên tiếng anh co đươc tính là chi phí phát sinh của công ty và được khai báo Thuế không? Nếu được thì ngoài hợp đồng ra công ty cần chuẩn bị các giấy tờ gì? Tôi xin cảm ơn !

Công ty bạn ký hợp đồng với một giáo vien để dạy tiếng anh cho nhân viên thì đây cũng là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy dịnh tại Thông tư 96/2015 Hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp. NHư vậy thì chỉ cần bạn xây dựng thang bảng lương

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Kính gửi Luật Minh Khuê! Mình là Vi - kế toán cho một công ty mới thành lập. Luật Minh Khuê có thể tư vấn cho mình biết rõ thủ tục đăng ký tình hình sử dụng lao động và đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên công ty được không ah. Hiện tại công ty mình thành lập được 5 năm, từ khi thành lập đến nay chưa đăng ký bảo hiểm cho bất kỳ ai. Năm nay công ty phát triển hơn và đội ngũ nhân sự nhiều nên muốn đăng ký tham gia bảo hiểm, như vậy khi làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm thì có bị truy thu từ các năm trước không. Do thời gian thành lập đến nay tình hình sử dụng lao động rất ít, chỉ có người đại diện pháp luật và 2 nhân sự khác. Vì đa phần các hồ sơ giấy tờ đều nhờ bên dịch vụ ngoài làm. Mình đã lên cơ quan bảo hiểm quận hỏi thì bên đó họ tư vấn là sẽ bị truy thu. Nhưng các công ty khách nói là cty ít nhân sự thì không cần phải đăng ký tham gia bảo hiểm. Mình đang rất thắc mắc không biết như thế nào. Mong Luật Minh Khuê có thể tư vấn kỹ vấn đề này giúp công ty mình được không ah. Mình xin trân trọng cảm ơn!

Theo quy định tại khoản1,2 Điều 6 và Điều 7 Thông tư 23/2014 Hướng dẫn nghị định 03/2014 Quy đinh mốt số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động

1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

> về mẫu số 05 và mẫu số 07 bạn xem thêm quy định tại Thong tư 23/2014 này

Điều 7. Lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động sau đây:

a) Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

b) Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

c) Bậc trình độ kỹ năng nghề;

d) Vị trí việc làm;

đ) Loại hợp đồng lao động;

e) Thời điểm bắt đầu làm việc;

g) Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

h) Tiền lương;

i) Nâng bậc, nâng lương;

k) Số ngày nghỉ trong năm, lý do;

l) Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết);

m) Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

n) Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

o) Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

p) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

q) Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.

Thứ hai là về vấn đề bảo hiểm xã hội. nếu công ty bạn đã ký kết hợp đồng lao động trước đây thì sẽ bị truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật thì trường hợp này của bạn vẫn bị truy thu theo

Điều 57 Quyết định 1111/QĐ-BHXH về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế quy định về truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

1. Các trường hợp truy thu:

a) Đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý buộc truy đóng hoặc do cơ quan BHXH kiểm tra và truy thu hoặc đơn vị có yêu cầu được truy thu:

- Không đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Đóng không đúng thời gian quy định.

- Đóng không đúng mức quy định.

- Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 24 Khoản 1 quy định về truy thu bảo hiểm xã hội như sau:

1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT:

1.1. Thành phần hồ sơ:

1.1.1. Đơn vị:

a) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).

b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

c) Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.

d) Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Thưa Luật sư, bên công ty em có gửi bản Thoả ước lao động tập thể vào tháng 10 năm 2014 (hiệu lực 01 năm), và đã nhận được công văn trả lời của Sở lao động TPHCM về việc phải điều chỉnh một số điều trong Thoả ước theo đúng Bộ luật Lao động năm 2012. Vào tháng 12/2015 em có làm lại Thoả ước và cũng có điều chỉnh lại theo Luật Lao động, nhưng em không biết nên điên hiệu lực của Thoả ước là 03 năm hay vẫn 01 năm như các năm trước. Và Thoả ước vẫn gồm : Đơn đăng ký; Biên bản thông qua nội dung Thoả ươc lao động; Chi tiết nọi dung của Thoả ước Lao động, phải không ạ ? Em chân thành cảm ơn.

Theo quy định Nghị định 05/2015 Hướng dẫn bộ luật lao động

Điều 16. Thương lượng tập thể định kỳ

Thương lượng tập thể định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 của Bộ luật Lao động được tiến hành ít nhất một năm một lần. Thời điểm tiến hành thương lượng tập thể định kỳ do hai bên thỏa thuận.

Về quy trình thương lượng tập thể thì bạn thực hiện theo quy định tại Luật lao động năm 2012

Điều 71. Quy trình thương lượng tập thể

1. Quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể được quy định như sau:

a) Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;

b) Lấy ý kiến của tập thể lao động.

Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;

c) Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.

2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể được quy định như sau:

a) Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

b) Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.

3. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

4. Trường hợp thương lượng không thành một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này.

chào mọi người. em đang đi lao động bên nhật trước khi đi có người nhà ký một hợp đồng bảo lãnh rằng nếu em bỏ trốn khỏi nơi làm việc thì người nhà sẽ bị phạt 200tr. Nay em đang làm ở công ty xây dựng ở nhật họ bóc lột công việc vất vả lương thì thấp. Vậy cho em hỏi nếu em bỏ ra ngoài và xin được viza tị nạn bên này thì hợp đồng bảo lãnh có ảnh hưởng gì không ạ . Người nhà e có bị phạt không ạ. ? mọi người tư vấn e với

Trường hợp này của bạn thì nếu bạn phá vỡ hợp đồng như vậy thì người nhà của bạn sẽ phải bị nộp phạt. Để bảo vệ quyền lợi của bạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Trong trường hợp này của bạn thì bạn có thể đề nghị cơ quan ngoại giao của nước ngoài bảo vệ theo quy đinh tại Luật đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động

Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

1. Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; xử lý hành vi vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này.

Trong tháng 11 tôi đã làm hồ sơ truy thu cho 01 lao động tên Tâm và báo giảm luôn trong tháng 10, nhưng tôi không chốt sổ bảo hiểm thì luật sư cho tôi hỏi bây giờ phải cần những thủ tục gì để chốt sổ được. Xin được giải đáp sơm. Tôi chân thành cảm ơn

Theo quy định tại Điều 47 Luật lao đông năm 2012 

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động phải phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật

Khoản 6 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội: Cơ quan bảo hiểm xã hội hằng năm phải xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi hồ sơ tới Bảo hiểm xã hội cấp huyện để tiến hành chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, có sự phối hợp của cả 2 cơ quan.

Trên đây là nội dung tư vấn về các thủ tục liên quan đến lao động quý khách có thể trả lời câu hỏi của mình dựa theo thông tin trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động