1. Thế nào là đấu thầu qua mạng?

Việc đấu thầu qua mạng đề cập đến quá trình tổ chức đấu thầu thông qua việc sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được hiểu là một hệ thống công nghệ thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và quản lý, với hai mục đích chính:

- Quản lý thông tin liên quan đến đấu thầu.

- Thực hiện quá trình đấu thầu qua mạng.

Tóm lại, đấu thầu qua mạng đề cập đến việc tổ chức các hoạt động đấu thầu thông qua việc sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Trách nhiệm của nhà thầu khi tham gia Hệ thống đấu thầu qua mạng

Theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, nhà thầu có các trách nhiệm sau đây:

- Nhà thầu phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này, nhằm đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện các trách nhiệm được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều 77 của Luật Đấu thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 80 của Luật Đấu thầu và Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Nhà thầu phải quản lý tài khoản tham gia Hệ thống và chứng thư số đăng ký trên Hệ thống.

3. Nhà thầu cập nhật những thông tin nào về năng lực lên Hệ thống đấu thầu qua mạng?

Theo Điều 11 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, có quy định về thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu qua mạng, gồm những điểm sau đây:

- Cung cấp thông tin chung về nhà thầu.

- Đưa ra số liệu về báo cáo tài chính hàng năm.

- Cung cấp thông tin về các hợp đồng đã và đang được thực hiện.

- Đưa ra thông tin về nhân sự chủ chốt.

- Cung cấp thông tin về máy móc và thiết bị.

- Đưa ra thông tin về uy tín của nhà thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự chủ động cập nhật thông tin về năng lực và kinh nghiệm của mình theo quy định được nêu trong Điều 11.

- Nhà thầu cũng phải chủ động cập nhật thông tin về năng lực và kinh nghiệm của mình theo quy định tại khoản 1 của Điều này trên hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tính chính xác của các thông tin đã được kê khai trên hệ thống. Trong trường hợp nhà thầu tự tiến hành chỉnh sửa trên hệ thống, hệ thống sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện việc chỉnh sửa. Thông tin về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được xác thực thông qua chữ ký số của nhà thầu.

- Nhà thầu cần đính kèm các văn bản và tài liệu để chứng minh tính xác thực về năng lực, kinh nghiệm. Các tài liệu đính kèm này sẽ được lưu trữ và quản lý trên Hệ thống đấu thầu qua mạng.

- Trong trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác, hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ, hành vi đó sẽ được coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu, bao gồm:

+ Trình bày thông tin, hồ sơ, tài liệu sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác, hoặc trốn tránh nghĩa vụ.

+ Cá nhân trực tiếp đánh giá các hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, hoặc nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư.

+ Nhà thầu hoặc nhà đầu tư cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư.

- Đối với nội dung quy định tại điểm b của khoản 1 Điều này, trong trường hợp số liệu về báo cáo tài chính trên Hệ thống đã được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhà thầu không cần phải kê khai số liệu về báo cáo tài chính. Đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2021 trở đi, nếu nhà thầu phát hiện Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử, nhà thầu sẽ sửa đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế. Hệ thống đấu thầu qua mạng sẽ lưu lại các phiên bản sửa đổi thông tin của nhà thầu.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký đấu thầu qua mạng

Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu và nhà đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

- Nhà thầu và nhà đầu tư sử dụng máy tính để đăng ký thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Sau đó, nhà thầu và nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống.

- Hồ sơ đăng ký có thể được gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia hoặc gửi trên Hệ thống.

Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

Bước 3: Nhận chứng thư số trên mạng

Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số trên mạng

Nhà thầu và nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống và được cấp chứng thư số để tham gia đấu thầu qua mạng.

Chú ý:

Nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống bằng cách:

+ Hoàn thiện đơn đăng ký, có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị.

+ Tiếp theo, kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký và đính kèm bản mềm bộ hồ sơ đăng ký để nộp trên Hệ thống.

+ Không cần gửi hồ sơ đăng ký bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.

5. Một số lưu ý khi thực hiện đấu thầu qua mạng

- Doanh nghiệp tham gia lần đầu cần đọc kỹ hướng dẫn về tham dự đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nên thử dự thầu trên hệ thống (có nhiều mã cho phép nhà thầu tham dự thử).

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tham dự thầu tối thiểu trước 01 ngày so với thời điểm đóng thầu để tránh gặp lỗi trong quá trình thực hiện.

- Máy tính tham gia dự thầu nên cài đặt các phần mềm như Ultraview hay Teamview để trong trường hợp gặp vấn đề, có thể gọi khẩn cấp lên tổng đài Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để được hỗ trợ can thiệp và điều khiển máy tính từ xa kịp thời.

- Đặc biệt, cần lưu ý rằng các hồ sơ đã được scan nên được lưu dưới dạng PDF với dung lượng nhỏ <4MB và chia thành từng loại văn bản, tên file không có dấu. Các file đính kèm không được cài mật khẩu và không chứa virus, nếu không sẽ bị coi là không nộp file đính kèm.

- Sau khi gửi hồ sơ, cần truy cập lại hệ thống để kiểm tra trạng thái của hồ sơ. Nếu hệ thống hiển thị "xác nhận đã gửi" tức là hồ sơ đã được gửi đi thành công.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết: Mức thu chi phí đấu thầu qua mạng ? Chi phí đấu thầu qua mạng được thu, nộp như thế nào? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề:  Quy định về năng lực nhà thầu phải cung cấp khi đấu thầu qua mạng. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.