1. Nội dung thẩm duyệt thiết kế PCCC

Tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm a và điểm d khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP), nội dung thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) được quy định chi tiết, đảm bảo tính toàn diện và chặt chẽ nhằm bảo vệ an toàn cho con người và tài sản. Việc thẩm duyệt thiết kế PCCC bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, tùy thuộc vào loại hình dự án, công trình và phương tiện giao thông.

Khi thẩm duyệt thiết kế PCCC cho các dự án và công trình xây dựng, cần xem xét và đánh giá một loạt các yếu tố quan trọng:​

- Đường giao thông cho xe chữa cháy: Đảm bảo xe chữa cháy có thể tiếp cận dễ dàng và thuận lợi các khu vực cần thiết trong công trình.

- Khoảng cách an toàn PCCC đối với các công trình xung quanh: Phải tính toán và thiết lập khoảng cách an toàn để ngăn ngừa sự lây lan của đám cháy từ công trình này sang công trình khác.

- Bậc chịu lửa và hạng nguy hiểm cháy nổ: Đánh giá khả năng chịu lửa của vật liệu xây dựng và mức độ nguy hiểm cháy nổ của công trình, từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp.

- Bố trí công năng của công trình liên quan đến PCCC: Phải đảm bảo rằng các khu vực chức năng trong công trình được bố trí một cách hợp lý, tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ.

- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Sử dụng các vật liệu và thiết kế kiến trúc để ngăn ngừa và kiểm soát sự lan rộng của đám cháy trong công trình.

- Giải pháp thoát nạn: Thiết kế lối thoát hiểm và hệ thống báo động để đảm bảo an toàn cho người trong công trình khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Giải pháp chống tụ khói: Lắp đặt hệ thống thông gió và thoát khói để giữ cho các lối thoát hiểm luôn thông thoáng, giúp người thoát nạn an toàn.

- Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật liên quan: Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho các hệ thống PCCC luôn ổn định và đáng tin cậy.

- Hệ thống báo cháy, chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy hiệu quả để phát hiện và dập tắt đám cháy kịp thời.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Thiết kế hệ thống cấp nước và trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo hiệu quả trong việc xử lý các tình huống cháy nổ.

Đối với các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, nội dung thẩm duyệt bao gồm:

- Giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC: Đánh giá và thiết kế các giải pháp đảm bảo an toàn cháy nổ phù hợp với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của phương tiện.

- Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người: Phải có các biện pháp ngăn ngừa cháy lan và đảm bảo an toàn cho người trên phương tiện khi có cháy xảy ra.

- Giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC đối với hệ thống điện, nhiên liệu và động cơ: Thiết kế và kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu và động cơ để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ.

- Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác: Lắp đặt các thiết bị báo cháy, chữa cháy và các phương tiện chữa cháy bổ sung để đảm bảo an toàn tối đa.

- Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ: Sử dụng các thiết bị hiện đại để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố rò rỉ chất khí, chất lỏng nguy hiểm.

Đối với các công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, khi lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị PCCC, chỉ cần thẩm duyệt thiết kế về PCCC cho phần lắp đặt mới hoặc cải tạo đó. Việc này nhằm đảm bảo các hệ thống và thiết bị mới được tích hợp vào công trình một cách an toàn và hiệu quả, mà không cần thẩm duyệt lại toàn bộ công trình.

Tóm lại, quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại điểm a và điểm d khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP) về nội dung thẩm duyệt thiết kế PCCC là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo an toàn cho công trình, phương tiện giao thông mà còn góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của con người, xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn, bền vững.

 

2. Thời hạn để cơ quan nhà nước thẩm duyệt thiết kế PCCC

Khoản 10 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định rõ ràng về thời hạn thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, nhằm đảm bảo quá trình phê duyệt diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, giúp chủ đầu tư kịp thời triển khai dự án. Thời hạn thẩm duyệt được tính kể từ ngày cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ, với các quy định cụ thể cho từng loại dự án và công trình như sau:

Thời hạn thẩm duyệt đối với đồ án quy hoạch xây dựng là không quá 05 ngày làm việc. Đảm bảo rằng các đồ án quy hoạch được xem xét và phê duyệt nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch và phát triển đô thị.

Thời hạn thẩm duyệt đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình cũng là không quá 05 ngày làm việc. Việc xác định địa điểm xây dựng là một bước quan trọng, giúp chủ đầu tư xác định rõ vị trí và bắt đầu quá trình lập dự án một cách hiệu quả.

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế cơ sở được chia thành hai mức, tùy thuộc vào quy mô và tầm quan trọng của dự án:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A: Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày làm việc. Các dự án này thường có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng quan trọng, do đó thời gian thẩm duyệt được kéo dài hơn để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.

- Đối với các dự án còn lại: Thời hạn thẩm duyệt không quá 05 ngày làm việc. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt cho các dự án nhỏ hơn, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho chủ đầu tư.

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công cũng được phân chia dựa trên quy mô và tầm quan trọng của dự án:

- Đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A: Thời hạn thẩm duyệt không quá 15 ngày làm việc. Việc thẩm duyệt các dự án này đòi hỏi sự cẩn trọng và chi tiết, do đó thời gian thẩm duyệt dài hơn.

- Đối với các dự án, công trình còn lại: Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày làm việc. Đây là thời gian hợp lý để đảm bảo việc kiểm tra và phê duyệt được thực hiện đầy đủ nhưng không gây chậm trễ cho tiến độ thi công.

Thời hạn thẩm duyệt đối với thiết kế kỹ thuật của phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về an toàn PCCC là không quá 10 ngày làm việc. Phương tiện giao thông có yêu cầu đặc biệt về PCCC đòi hỏi sự kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Tóm lại, quy định về thời hạn thẩm duyệt thiết kế PCCC tại khoản 10 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP không chỉ là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính mà còn là một công cụ hiệu quả để đảm bảo an toàn cháy nổ cho các công trình xây dựng và phương tiện giao thông. Việc thực hiện đúng và đủ các quy định này sẽ góp phần xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn, bền vững, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hiệu quả

 

3. Giải pháp để phòng ngừa và hạn chế PCCC

Phòng ngừa và hạn chế nguy cơ cháy nổ là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường sống. Dưới đây là một số giải pháp hiệu quả để phòng ngừa và hạn chế nguy cơ cháy nổ:

- Xây dựng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn an toàn PCCC

Đảm bảo các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất và phương tiện giao thông tuân thủ các quy định về PCCC theo pháp luật hiện hành, bao gồm việc thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu PCCC. Sử dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cháy nổ trong thiết kế, thi công và vận hành công trình. Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn PCCC định kỳ để kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn.

- Nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng PCCC

Tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục về an toàn cháy nổ cho cộng đồng, nhân viên trong doanh nghiệp, và học sinh, sinh viên trong các trường học. Cung cấp các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng PCCC cho nhân viên, đặc biệt là những người làm việc trong các khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức các buổi diễn tập PCCC định kỳ để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho mọi người.

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật và công nghệ hiện đại

Lắp đặt và duy trì hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, khí hoặc bọt để kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy. Sử dụng các vật liệu xây dựng và nội thất chống cháy để giảm thiểu nguy cơ cháy lan. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế và vận hành hệ thống PCCC, bao gồm các cảm biến, thiết bị giám sát và điều khiển từ xa.

- Quản lý rủi ro và bảo trì hệ thống PCCC

Thực hiện đánh giá rủi ro cháy nổ thường xuyên để xác định các khu vực có nguy cơ cao và đưa ra biện pháp phòng ngừa phù hợp. Thực hiện bảo trì, kiểm tra định kỳ các hệ thống PCCC, đảm bảo chúng luôn hoạt động hiệu quả và sẵn sàng khi cần thiết. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp chi tiết, bao gồm các phương án sơ tán, cứu nạn và chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Xem thêm >>> Thiết bị phòng cháy chữa cháy (TSCĐ) có phải là thiết bị chuyên dùng không?

 Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về nội dung bài viết trên.