1. Đại biểu Hội đồng nhân dân được chất vấn ai?

Theo quy định tại Điều 96 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, đại biểu Hội đồng nhân dân được phép chất vấn những người sau đây:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là người đứng đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố thuộc trực thuộc Trung ương, có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành công việc của cơ quan này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là các phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực cụ thể trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố thuộc trực thuộc Trung ương.

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố thuộc trực thuộc Trung ương, tham gia vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là người đứng đầu của Tòa án nhân dân tại cấp tỉnh hoặc thành phố thuộc trực thuộc Trung ương, có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của tòa án tại địa phương.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là người đứng đầu của Viện kiểm sát nhân dân tại cấp tỉnh hoặc thành phố thuộc trực thuộc Trung ương, có trách nhiệm chỉ đạo công tác kiểm sát và xác minh, truy cứu trách nhiệm hình sự tại địa phương.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn các quan chức cao cấp này về các vấn đề liên quan đến hoạt động của họ trong cộng đồng, trong việc quản lý và điều hành các vấn đề của địa phương. Điều này giúp tăng cường sự trách nhiệm và minh bạch trong quản lý công việc cũng như quản lý tài nguyên tại cấp địa phương.

 

2. Nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân là một phần quan trọng của quá trình thảo luận và quyết định tại các phiên họp của Hội đồng. Đây là cơ hội để đại biểu trình bày ý kiến, đặt câu hỏi và đưa ra các vấn đề cụ thể mà họ quan tâm, liên quan đến các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của người bị chất vấn.

Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể chất vấn về việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật do Nhà nước ban hành. Các vấn đề này có thể bao gồm việc đánh giá hiệu quả, đối tượng hưởng lợi, và các biện pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính nhà nước:

Đại biểu có thể chất vấn về cách thức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cũng như các cơ quan hành chính nhà nước khác. Điều này có thể bao gồm việc xem xét việc triển khai chính sách, quản lý nguồn lực, và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Các vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội:

Đại biểu có thể đặt câu hỏi và chất vấn về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội của địa phương, bao gồm việc tạo việc làm, phát triển hạ tầng, cải thiện điều kiện sống của người dân, và các biện pháp hỗ trợ cho các nhóm dân tộc thiểu số và các đối tượng khó khăn khác.

Quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường:

Đại biểu cũng có thể chất vấn về các vấn đề quan trọng khác như quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, và môi trường. Các vấn đề này thường liên quan đến việc đảm bảo an ninh, phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, bảo vệ môi trường sống và sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững.

Tổng thể, việc chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân không chỉ là cơ hội để họ thể hiện quan điểm cá nhân mà còn là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý và điều hành công việc tại cấp địa phương.

 

3. Hình thức chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Hình thức chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân là một phần quan trọng trong quá trình thảo luận và quyết định tại các phiên họp của Hội đồng. Đại biểu có hai hình thức để thực hiện quyền chất vấn:

Chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân:

Đây là hình thức chất vấn phổ biến và trực tiếp nhất, khi đại biểu đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến trực tiếp tại phiên họp của Hội đồng nhân dân. Trong quá trình này, đại biểu có thể sử dụng thời gian được phân bổ để đề xuất các câu hỏi, gợi ý, hoặc đưa ra các ý kiến, đề xuất liên quan đến các vấn đề quan trọng mà họ quan tâm.

Gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn:

Ngoài việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, đại biểu cũng có thể gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn trước hoặc sau phiên họp. Điều này cho phép đại biểu có thời gian để chuẩn bị câu hỏi một cách cụ thể và chi tiết hơn, cũng như cho phép người bị chất vấn có thời gian để trả lời một cách toàn diện và chính xác nhất.

Hai hình thức chất vấn này cùng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý và điều hành công việc tại cấp địa phương. Qua đó, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể thể hiện quan điểm, đề xuất giải pháp và đặt ra những câu hỏi cần thiết để giải quyết các vấn đề một cách xây dựng và tích cực.

 

4. Quy trình chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

Quy trình chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân là một phần không thể thiếu của quá trình hoạt động giám sát của cơ quan này, và nó được quy định một cách cụ thể trong các điều khoản từ Điều 100 đến Điều 104 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình này:

Chuẩn bị chất vấn:

Trước khi diễn ra phiên họp của Hội đồng nhân dân, các đại biểu thường tiến hành chuẩn bị cho quá trình chất vấn. Họ có thể nghiên cứu, thu thập thông tin và lên kế hoạch cho các câu hỏi hoặc ý kiến mà họ muốn đưa ra trong quá trình chất vấn.

Chất vấn trực tiếp tại kỳ họp:

Trong quá trình phiên họp của Hội đồng nhân dân, đại biểu có cơ hội chất vấn trực tiếp các quan chức, các thành viên của Ủy ban nhân dân, hoặc các chuyên gia về các vấn đề cụ thể. Họ có thể đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến, và yêu cầu giải thích về các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của địa phương.

Gửi chất vấn bằng văn bản:

Ngoài việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, các đại biểu cũng có thể gửi chất vấn bằng văn bản đến các đối tượng mà họ muốn chất vấn. Điều này có thể được thực hiện trước hoặc sau phiên họp, cho phép thời gian cho việc trả lời một cách toàn diện và chính xác hơn.

Xử lý chất vấn:

Các quan chức hoặc các đối tượng bị chất vấn sau đó sẽ phải xử lý các câu hỏi và ý kiến được đưa ra. Họ có thể cung cấp các giải đáp, thông tin thêm, hoặc đề xuất giải pháp cho các vấn đề được nêu ra bởi đại biểu.

Theo dõi và đánh giá kết quả:

Sau khi nhận được câu trả lời hoặc giải đáp từ các đối tượng bị chất vấn, các đại biểu thường tiến hành theo dõi và đánh giá kết quả. Họ có thể tiếp tục thảo luận, yêu cầu các giải đáp bổ sung, hoặc đưa ra ý kiến đối với các câu trả lời đã được cung cấp.

Trong quy trình này, việc chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý và điều hành công việc tại cấp địa phương, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của địa phương.

 

5. Một số lưu ý khi đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện quyền chất vấn

Khi đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện quyền chất vấn, cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của quá trình này:

Nội dung chất vấn phải rõ ràng, cụ thể và có căn cứ:

Đại biểu cần phải chuẩn bị nội dung chất vấn một cách kỹ lưỡng, đảm bảo rằng các câu hỏi được đặt ra là rõ ràng, cụ thể và có căn cứ. Nội dung chất vấn cần phải liên quan chặt chẽ đến trách nhiệm và nhiệm vụ của người bị chất vấn, đồng thời phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương.

Hình thức chất vấn phải lịch sự, văn minh:

Trong quá trình chất vấn, đại biểu cần phải giữ cho hình thức giao tiếp lịch sự và văn minh. Họ nên tránh sử dụng ngôn từ thô tục, không tôn trọng hoặc gây phản cảm để tạo ra một môi trường thảo luận tích cực và xây dựng.

Tuân thủ quy định về thời gian và số lượng câu hỏi:

Đại biểu cần phải tuân thủ các quy định về thời gian và số lượng câu hỏi được phép chất vấn trong mỗi phiên họp. Việc tuân thủ này giúp đảm bảo công bằng cho tất cả các đại biểu và người bị chất vấn, đồng thời giữ cho quá trình diễn ra một cách có trật tự và hiệu quả.

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với quy định của pháp luật:

Trong quá trình chất vấn, đại biểu cần phải sử dụng ngôn ngữ phù hợp với quy định của pháp luật, tránh sử dụng ngôn từ phản cảm, phỉ báng hoặc đe dọa. Việc này giúp duy trì tính uy tín và chính xác của thông điệp được truyền đạt, cũng như giữ cho môi trường thảo luận lành mạnh và xây dựng.

Tóm lại, việc thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và tỉ mỉ, mà còn cần phải tuân thủ các quy định và nguyên tắc đạo đức trong giao tiếp và thảo luận. Điều này giúp tạo ra một môi trường chất vấn tích cực và xây dựng, đồng thời đảm bảo rằng quyền lợi và ý kiến của tất cả các bên đều được tôn trọng và đồng nhất.

Xem thêm >>> Chủ tịch hội đồng nhân dân là gì ? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân 

Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng và quyền lợi của quý khách lên hàng đầu. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc, khúc mắc hoặc vướng mắc nào về nội dung của bài viết hoặc liên quan đến các quy định pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ quý khách. Nhằm giúp quý khách được hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, chúng tôi đề nghị quý khách vui lòng liên hệ với tổng đài số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.