Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại biểu hội đồng nhân dân"

đại biểu hội đồng nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại biểu hội đồng nhân dân.

Bãi nhiệm tư cách đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã năm 2018

Bãi nhiệm tư cách đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã năm 2018
Tôi là công chức và được trúng cử ĐB HĐND cấp xã, đã được công nhận tư cách đại biểu do nơi cư trú bầu lên, tuy nhiên sắp tới tôi phải chuyển sang làm công chức ở xã khác, nhưng tôi vẫn cư trú và thường trú tại địa phương tôi được bầu là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Quy trình miễn nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) xã thực hiện như thế nào ?

Quy trình miễn nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) xã thực hiện như thế nào ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Một đại biểu hội đồng nhân dân là đảng viên giữ chức vụ công an thường trực xã khi được quyết định bổ nhiệm làm trưởng công an xã và chuyển đến xã khác làm trưởng công an của xã đó, đại biểu này đã chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới, vậy xin hỏi có miễn nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân xã không ? Cảm ơn luật sư!

Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã khi điều chuyển sang địa phương khác thì có bị bãi nhiệm chức danh HĐND hiện tại không ?

Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã khi điều chuyển sang địa phương khác thì có bị bãi nhiệm chức danh HĐND hiện tại không ?
Thưa luật sư, Mình hiện là công chức cấp xã, đợt bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 mình trúng cử ĐB HĐND cấp xã, đã được công nhận tư cách đại biểu, tuy nhiên đợt tới mình phải luân chuyển công tác định kỳ theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007.thì xin cho mình hỏi, khi mình luân chuyển định kỳ đi địa phương khác như vậy thì mình có bị bãi nhiệm HĐND hiện tại không? xin cảm ơn luật sư! (Người hỏi: Nguyễn Văn Thắng).