Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

Bộ luật dân sự năm 2005  (Bộ luật dân sự năm 2015)

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn: 

1. Thủ tục chia di sản thừa kế theo di chúc:

Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, án phí phúc thẩm

"Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. "

Kính gửi Văn Phòng Luật sư. Bố mẹ chúng tôi muốn thực hiện bản di chúc chia tài sản cho các con. Xin văn phòng Luật tư vấn chi tiết & đảm trách thực hiện công việc này cho Gia đình chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm từ Văn phòng. Cám ơn.

2. Thủ tục chia di sản thừa kế theo pháp luật.

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2020

"Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc...."

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

>> Xem thêm:  Nên làm di chúc hay hợp đồng tặng cho đối với quyền sử dụng đất ?

Xin luật sư giúp tôi một việc như sau: Bố mẹ chồng tôi đã mất có để lại một miếng đất nông nghiệp không có thừa kế. Các em chồng tôi đã chuyển khẩu khỏi địa phương có đất. Hiện tại các em tôi muốn chồng tôi đứng tên trên mảnh đất nhưng chồng tôi lại không có giấy khai sinh. Vậy chồng tôi có được sang tên mảnh đất đó không ? Thủ tục như thế nào ? Cám ơn luật sư!

Gia đinh bạn có thể làm thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế. 

Các anh chị em tiến hành từ chối nhận di sản hoặc lập biên bản phân chia di sản do bố mẹ để lại tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di sản.

Việc chồng bạn mất giấy khai sinh hoàn toàn có thể xin xác nhận tại ủy ban nhân dân xã/phường nơi có hộ khẩu chứng minh mối quan hệ ch mẹ ruột với người để lại di sản.

3. Thời hiệu chia di sản thừa kế

"Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế..."

Xin được Tư vấn Luật: Ông Bà Nội tôi có mảnh đất thổ cư khoảng 1200m2 do các cụ 5 đời để lại. Khi Ông Bà tôi mất năm 1999 chưa làm sổ đỏ, không để lại di chúc gì ? Ông Bà tôi có 5 người con trai, sau khi Ông Bà mất chỉ có gia đình chú út ở lại mảnh đất này cho đến nay. Cách đây 7 năm gia đình chú út đã được cấp sổ đỏ thổ cư 1200m2 đứng tên vợ chồng Chú út mà 4 bác không hay biết. Vậy việc cấp sổ như vậy có đúng không ? và nay 4 Bác có quyền đòi quyền thừa kế không ? thủ tục phải làm thế nào ? Kính mong Luật sư tư vấn giúp. Trân trọng !

Thời điểm ông bà mất năm 1990, hiện nay đã hết thời hiệu chi thừa kế.

Vì ông bà đã mất hơn 10 năm nên hiện nay đã hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế, ai đang trực tiếp quản lý sử dụng di sản thừa kế thì sẽ tiếp tục quản lý sử dụng, những người thừa kế khác không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 hướng dẫn thì:

- Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

+ Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

>> Xem thêm:  Phân chia di sản trong trường hợp người chết không để lại di chúc ?

+ Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thỏa thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

+ Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

- Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.

Do thông tin trình bầy chưa rõ, như vậy giả sử chia 2 trường hợp:

+ TH1: Cách đây 7 năm gia đình chú út đã được cấp sổ đỏ thổ cư 1200m2 đứng tên vợ chồng Chú út mà 4 bác không hay biết, như vậy phải xem xét việc cơ quan nhà nước cấp đúng thẩm quyền hay không, cấp đất đúng căn cứ quy định luật hay không. Trên hồ sơ đất tại thời điểm cấp có tên vợ chồng chú út hay không. Nếu cấp đất đúng thẩm quyền, việc cấp đất là hợp pháp thì đất này thuộc sở hữu của chú út kể từ thời điểm cấp

+ TH2: Việc ủy ban nhân dân có thẩm quyền cấp đất không đúng quy định của pháp luật, cán bộ có trách nhiệm xem xét về việc cấp đất, tuy nhiên vì thời hạn chia thừa kế đã hết, hiện nay nếu muốn chia di sản này phải được xem xét là di sản chung chưa chia được tất cả các đồng thừa kế đồng ý. Khả năng xảy ra trường hợp này không cao.

Chào luật Minh Khuê. Bố mẹ tôi lấy nhau và sinh được 3 người con gồm 1 người con trai và 02 người con gái. Tất cả chúng tôi đã lập gia đình và ở riêng. Năm 2012 mẹ tôi ốm nặng và qua đời nhưng không để lại di chúc. Năm 2014 bố tôi lấy vợ lẽ và sinh được một người con trai.Luật sư cho tôi hỏi là sau này việc thừa kế mảnh đất nêu trên sẽ được giải quyết như thế nào ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Khi mẹ bạn mất mà không để lại di chúc tài sản của mẹ bạn được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thưa nhất là các con, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ...Nếu mảnh đất này của gia đình bạn được coi là tài sản chung của 2 bố, mẹ được hình thành trong thời kì hôn nhân thì đây là tài sản chung của 2 bố mẹ. Hiện nay 1/2 giá trị mạnh đất của mẹ được phân chia thừa kế nếu những người thừa kế hợp pháp có yêu cầu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn quy định của pháp luật về phân chia tài sản thừa kế ?

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã quyết định lấy đất khi đang có khiếu nại tranh chấp đất đai có đúng không?