1. Quy định về xử lý khẩn cấp sự cố đê điều như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố Thông tư 25/2023/TT-BNNPTNT, chi tiết hướng dẫn quy trình duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự cố đê điều. Dưới đây là nội dung cụ thể của Thông tư:

Quy trình xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự cố đê điều từ nguồn ngân sách trung ương:

- Phát hiện sự cố: Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra và báo cáo vị trí cụ thể của sự cố, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý.

- Kiểm tra và tham mưu:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra và báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai giải pháp an toàn.

+ Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

- Kiểm tra thực địa và ý kiến của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kiểm tra thực địa và có ý kiến bằng văn bản về chủ trương xử lý và nguồn kinh phí xử lý sự cố.

- Lập phương án xử lý khẩn cấp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập phương án (dự án) xử lý khẩn cấp (cấp bách) và trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Công bố tình huống khẩn cấp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định.

- Thực hiện dự án khẩn cấp: Tổ chức thực hiện dự án khẩn cấp (cấp bách) theo quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, với sự tham mưu và giám sát của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

- Sự cố trong điều kiện thời tiết xấu:

+ Trường hợp phát hiện sự cố đê điều trong khi có bão, lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sửa chữa ngay để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sau đó hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai xét duyệt.

Thông tư này rõ ràng định hình quy trình và trách nhiệm cụ thể của các cấp quản lý trong việc duy tu, bảo dưỡng và xử lý sự cố đê điều, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống đê điều quan trọng cho nông thôn và sản xuất nông nghiệp.

 

2. Nội dung xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

Dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều đề cập đến các biện pháp chi tiết trong việc đảm bảo an toàn và ổn định của hệ thống đê. Trong quá trình triển khai, nhiều sự cố có thể xảy ra trước, trong, và sau mùa lũ, bão hàng năm, và dự thảo này đã đề cập đến cách xử lý khẩn cấp một số sự cố quan trọng.

Một trong những vấn đề cần được ưu tiên xử lý là sạt trượt mái đê và mái kè. Dự thảo yêu cầu kiểm tra và đánh giá mức độ sạt trượt, sau đó triển khai các biện pháp khắc phục và tái thiết mái đê, mái kè để đảm bảo khả năng chống chịu lực của đê. Ngoài ra, vấn đề nứt đê cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Dự thảo quy định cần đánh giá kỹ thuật độ rộng và chiều sâu của nứt, từ đó triển khai các biện pháp khắc phục và tái thiết đê một cách khoa học và hiệu quả.

Sự cố sập tổ mối trên đê và sụt, lún đê cũng được đề cập chi tiết trong dự thảo. Các biện pháp kiểm tra, đánh giá, và công tác nâng cấp, làm mới được đề xuất để giữ cho đê luôn ổn định và an toàn.

Đối với các vấn đề như lỗ sủi, mạch sủi, bãi sủi, mạch đùn, bục đất, và giếng phụt, dự thảo đều chỉ rõ cách xử lý và khắc phục, đảm bảo rằng hệ thống đê luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Vấn đề giếng giảm áp làm việc không bình thường và xử lý các sự cố hư hỏng cống qua đê cũng được đề cập trong dự thảo. Các biện pháp hàn khẩu đê và xử lý giếng giảm áp được mô tả chi tiết, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống đê điều.

Dự thảo này không chỉ đưa ra quy định cụ thể mà còn khẳng định tầm quan trọng của việc duy tu bảo dưỡng và xử lý sự cố khẩn cấp để bảo vệ và giữ vững hệ thống đê, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình thảm họa thiên nhiên diễn biến phức tạp. Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và ổn định của hệ thống đê điều. Thông tư này đề cập đến nhiều khía cạnh quan trọng của công tác duy tu bảo dưỡng và xử lý sự cố, bao gồm các biện pháp xử lý sạt trượt, nứt đê, sập tổ mối, sụt lún, lỗ sủi, và nhiều vấn đề khác.

Quan trọng hơn, thông tư thể hiện sự chú ý và nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác duy tu bảo dưỡng đê điều. Điều này là rất cần thiết, đặc biệt là khi môi trường biến đổi khí hậu đưa ra những thách thức lớn đối với hệ thống đê, và sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quy định chi tiết về cách xử lý từng loại sự cố và biện pháp phòng ngừa trong dự thảo giúp định rõ trách nhiệm và hành động cụ thể cần thực hiện. Điều này không chỉ tăng cường khả năng ứng phó với sự cố mà còn đảm bảo an toàn của cộng đồng và tài nguyên nước.

 

3. Xử lý khẩn cấp các sự cố đê điều từ nguồn ngân sách trung ương 

Bước 1: Phát hiện sự cố và báo cáo

Ngay khi phát hiện sự cố đê điều, Hạt Quản lý đê tức thì báo cáo về Chi cục Quản lý đê và Phòng, chống lụt bão, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai để tổ chức canh gác và theo dõi diễn biến sự cố.

Bước 2: Kiểm tra và đề xuất giải pháp

Chi cục Quản lý đê điều kiểm tra cụ thể vị trí sự cố, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề xuất giải pháp xử lý.

Bước 3: Xem xét và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ sự cố và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai giải pháp đảm bảo an toàn và trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai với hồ sơ bao gồm báo cáo tình hình sự cố và phương án xử lý.

Bước 4: Kiểm tra thực địa và xem xét ý kiến của Cục

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kiểm tra thực địa và có ý kiến về chủ trương xử lý và nguồn kinh phí.

Bước 5: Lập phương án và thẩm định

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục lập bản vẽ và dự toán chi tiết.

- Trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thẩm định và phê duyệt phương án xử lý (bao gồm bản vẽ thiết kế, dự toán).

Dự thảo rõ ràng việc xử lý sự cố đê điều tuân theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, và các quy định khác về phòng, chống thiên tai và đê điều. Xử lý trong điều kiện thời tiết xấu:

- Trong trường hợp phát hiện sự cố đê điều trong khi có bão, lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn hệ thống đê.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai xét duyệt.

Dự thảo này tạo ra quy trình rõ ràng và hiệu quả cho việc xử lý sự cố đê điều, đặt ra các bước cụ thể và đồng bộ, đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro đối với hệ thống đê điều một cách chặt chẽ và có tổ chức.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Thẩm quyền và điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.