1. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch quy hoạch tài nguyên nước

Vào ngày 06/02/2024, tinh thần quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã lấp đầy không khí với việc ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước trong thời kỳ 2021-2030, mở ra một tầm nhìn rộng lớn đến năm 2050. Bước đầu này được xem là một bước quan trọng, đánh dấu sự cam kết không ngừng của Chính phủ trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững và hiệu quả hơn.

Kế hoạch này không chỉ là một tài liệu chi tiết về cách tiếp cận và quản lý tài nguyên nước, mà còn là một lời hứa về sự phát triển bền vững của đất nước. Bằng cách xác định rõ ràng mục tiêu, chiến lược và các biện pháp cụ thể, Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2050 trong Quy hoạch này không chỉ là một cái nhìn xa về tương lai, mà còn là một hướng dẫn cho các biện pháp cần thực hiện ngay trong thời gian ngắn hạn và trung hạn. Đặc biệt, việc đặt ra các mục tiêu cụ thể và đo lường được coi là cột mốc quan trọng để đảm bảo rằng những hành động hiện tại sẽ đi đúng hướng và đạt được kết quả như mong muốn.

Với sự đổi mới và mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp và đô thị hóa, việc quản lý tài nguyên nước trở thành một thách thức ngày càng lớn. Tuy nhiên, với việc thiết lập các chính sách và cơ chế quản lý hợp lý, kết hợp với sự hỗ trợ từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế, Chính phủ tự tin rằng mục tiêu bảo vệ tài nguyên nước và phát triển bền vững sẽ được thực hiện. Quyết định này không chỉ là một tài liệu pháp lý, mà còn là một tín hiệu tích cực cho cả nhân dân và cộng đồng quốc tế về sự cam kết của Chính phủ trong việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước một cách thông minh và bền vững, tạo nên một môi trường sống tốt đẹp cho tất cả mọi người.

 

2. Kế hoạch Quy hoạch tài nguyên nước 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch triển khai Quy hoạch đã được xây dựng trên nền tảng của ba trụ cột chính, mỗi trụ cột đều mang lại sự cần thiết và sức mạnh đối với việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách toàn diện và hiệu quả.

- Trước hết, việc lập, rà soát và điều chỉnh các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh là một bước quan trọng nhằm xác định rõ ràng và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước thông qua việc tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, đảm bảo sự cân đối giữa nhu cầu sử dụng và bảo vệ môi trường.

- Tiếp theo, việc lập, rà soát các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành với mục tiêu làm rõ và tối ưu hóa quy trình khai thác và sử dụng nước, đồng thời đảm bảo sự an toàn và bền vững trong hoạt động sản xuất và đời sống của cộng đồng.

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng thể chế, chính sách là một phần không thể thiếu để tạo ra một hệ thống quản lý tài nguyên nước linh hoạt, hiệu quả và phản ánh đầy đủ các yếu tố cần thiết từ các bên liên quan, từ cộng đồng đến các cơ quan quản lý và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

- Trong kế hoạch này, việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên nước không chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, mà còn là một yếu tố chủ chốt quyết định đến khả năng giám sát và quản lý tài nguyên nước của quốc gia. Đây là cầu nối giữa việc thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và ra quyết định, mang lại sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý nguồn lực quan trọng này.

- Đồng thời, việc điều hòa, phân phối và phát triển tài nguyên nước đòi hỏi sự cân nhắc và định hình chiến lược rõ ràng. Từ việc quản lý nguồn nước đến việc bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế, mỗi quyết định trong lĩnh vực này đều ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống và sự phát triển của cộng đồng.

- Việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước không chỉ là một mục tiêu mà còn là một tầm nhìn. Đối mặt với thách thức của biến đổi khí hậu và tăng trưởng dân số, việc sử dụng nước một cách thông minh và bền vững trở thành vấn đề cấp bách. Bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến và thiết lập các chính sách khuyến khích, chúng ta có thể tối ưu hóa sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này để đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của thế hệ tương lai.

- Trong bối cảnh ngày càng nghiêm trọng của việc suy giảm nguồn nước và ô nhiễm môi trường, việc bảo vệ tài nguyên nước không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một nhiệm vụ cấp bách. Chúng ta cần đối mặt với những thách thức như suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước, cũng như những tác động tiềm ẩn mà nước có thể gây ra đối với sức khỏe và môi trường sống của chúng ta.

- Trong phạm vi của kế hoạch này, việc thiết lập một chương trình an toàn đập, hồ chứa nước là một phần quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường. Từ việc đánh giá và nâng cấp hạ tầng đến việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó, mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu nguy cơ và tăng cường khả năng phản ứng trong trường hợp khẩn cấp.

- Hơn nữa, việc tích hợp khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp đổi mới và hiệu quả. Sự hợp tác giữa các nền văn minh và các nhà nghiên cứu hàng đầu không chỉ mở ra cánh cửa cho việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mà còn thúc đẩy quá trình phát triển và triển khai các giải pháp tài nguyên nước toàn cầu.

- Cuối cùng, việc tuyên truyền và đào tạo nguồn nhân lực là một yếu tố quyết định đến sự thành công của mọi nỗ lực bảo vệ tài nguyên nước. Bằng cách nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức, chúng ta có thể tạo ra một lực lượng lao động có kỹ năng và nhạy bén, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động bảo vệ và quản lý tài nguyên nước một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

 

3. Chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính sách và giải pháp thực hiện được tập trung vào việc triển khai một cách đồng bộ và tập trung các nhóm giải pháp chính để giải quyết các thách thức về tài nguyên nước. Các nhóm giải pháp này bao gồm:

- Việc thiết lập và thúc đẩy việc thực thi các quy định pháp luật liên quan đến tài nguyên nước, đồng thời cải thiện và điều chỉnh các chính sách để đảm bảo sự bền vững và hiệu quả trong quản lý tài nguyên nước.

- Tạo ra cơ chế tài chính và khuyến khích đầu tư vào các dự án và công trình cải thiện quản lý và sử dụng tài nguyên nước, đồng thời đảm bảo sự công bằng và bền vững trong việc phân phối tài nguyên này.

- Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

- Phát triển các chương trình đào tạo và huấn luyện để nâng cao năng lực của các cán bộ và nhân viên liên quan đến quản lý tài nguyên nước, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc đầy đủ chuyên môn và động viên sáng tạo.

- Tăng cường tổ chức và giám sát để đảm bảo rằng các biện pháp và chính sách được thực hiện một cách hiệu quả và đúng đắn, đồng thời đánh giá và điều chỉnh theo thời gian để đáp ứng các yêu cầu thay đổi.

Tập trung và thực hiện các giải pháp này theo hướng dẫn cụ thể từ Quyết định 1622/QĐ-TTg sẽ đảm bảo rằng việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước được thực hiện một cách bền vững và có trách nhiệm, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra một bước quyết định quan trọng khác, đó là việc ban hành Danh mục Nhân lực cùng với lập kế hoạch thời gian thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án chi tiết.

Thông tin này được cụ thể hóa trong Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên nước trong thời gian tới. Điều này chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc và sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một kế hoạch cụ thể và hợp lý để đảm bảo hiệu quả và thành công của các dự án và chương trình trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Không đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước bị xử phạt hành chính thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.