1. Quỹ thành phần quỹ bảo hiểm xã hội theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội 2024?

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 (sau đây gọi là dự thảo Luật) có một số điểm mới về cơ cấu Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) so với Luật BHXH 2014 hiện hành, liên quan đến tên gọi và quy định quản lý Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

* Điểm mới chính:

- Về tên gọi:

+ Luật hiện hành: Sử dụng cụm từ "Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp".

+ Dự thảo Luật: Đề xuất đổi tên thành "Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp".

- Về quy định quản lý:

+ Luật hiện hành: Quản lý theo quy định của Luật BHXH 2014.

+ Dự thảo Luật: Dự kiến được điều chỉnh theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

* Nhận định:

- Việc đổi tên gọi thể hiện tính chính xác và khoa học hơn, phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.

- Việc điều chỉnh quy định quản lý theo Luật An toàn, vệ sinh lao động có thể giúp tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong việc quản lý và sử dụng Quỹ TNLĐ-BNN, góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động hiệu quả hơn.

- Lưu ý:

+ Dự thảo Luật BHXH 2024 vẫn đang trong quá trình, do đó nội dung có thể thay đổi.

+ Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo văn bản chính thức của dự thảo Luật hoặc theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng.

Theo đó Quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm các quỹ thành phần sau: Qũy ốm đau và thai sản; Qũy hưu trí và tử tuất; Qũy bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 

2. Mục đích của việc thay đổi cơ cấu Quỹ bảo hiểm xã hội

Mục đích chính của việc thay đổi cơ cấu Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo dự thảo Luật BHXH 2024 so với Luật BHXH 2014 thể hiện ở hai điểm chính sau:

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ BHXH:

+ Về mặt tổ chức: Việc sắp xếp lại các quỹ thành phần của Quỹ BHXH được kỳ vọng sẽ giúp tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm thiểu chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Về mặt đầu tư: Dự thảo Luật cũng mở rộng hơn các kênh đầu tư cho Quỹ BHXH, qua đó tiềm năng gia tăng lợi nhuận cho Quỹ, góp phần đảm bảo nguồn lực chi trả các chế độ BHXH cho người tham gia.

- Bảo đảm tính bền vững và an toàn cho Quỹ BHXH:

+ Cân bằng nguồn thu - chi: Dự thảo Luật có những điều chỉnh nhằm cân bằng nguồn thu - chi giữa các quỹ thành phần, tránh tình trạng thâm hụt ở một số quỹ như hiện nay.

+ Giảm thiểu rủi ro: Việc điều chỉnh quy định quản lý Quỹ TNLĐ-BNN theo Luật An toàn, vệ sinh lao động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Quỹ, bảo vệ quyền lợi của người tham gia.

Nhìn chung, những thay đổi trong cơ cấu Quỹ BHXH theo dự thảo Luật 2024 hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm an toàn, bền vững cho Quỹ BHXH, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ, góp phần mang lại lợi ích tối đa cho người tham gia.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự thảo Luật BHXH 2024 vẫn đang trong quá trình thực hiện, do đó nội dung có thể thay đổi. Do vậy, để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

3. Ưu điểm và nhược điểm của việc thay đổi cơ cấu Qũy bảo hiểm xã hội

* Ưu điểm của việc thay đổi cơ cấu Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo dự thảo Luật BHXH 2024 so với Luật BHXH 2014 có thể kể đến như sau:

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ BHXH:

+ Về mặt tổ chức:

-> Sắp xếp lại các quỹ thành phần của Quỹ BHXH giúp tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm thiểu chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

-> Việc thành lập Ban Quản lý Quỹ BHXH theo hướng chuyên nghiệp, có sự tham gia của đại diện người lao động, người sử dụng lao động và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư,... được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ.

+ Về mặt đầu tư:

-> Dự thảo Luật mở rộng hơn các kênh đầu tư cho Quỹ BHXH, bao gồm đầu tư vào các chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư chứng khoán,... Việc đa dạng hóa kênh đầu tư tiềm năng gia tăng lợi nhuận cho Quỹ, góp phần đảm bảo nguồn lực chi trả các chế độ BHXH cho người tham gia.

-> Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định chặt chẽ hơn về hoạt động đầu tư của Quỹ BHXH, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và minh bạch.

- Bảo đảm tính bền vững và an toàn cho Quỹ BHXH:

+ Cân bằng nguồn thu - chi:

-> Dự thảo Luật có những điều chỉnh nhằm cân bằng nguồn thu - chi giữa các quỹ thành phần, tránh tình trạng thâm hụt ở một số quỹ như hiện nay.

-> Cụ thể, dự thảo Luật đề xuất tăng mức đóng BHXH cho quỹ hưu trí và tử tuất, đồng thời điều chỉnh cách thức tính toán lương hưu.

-> Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo nguồn lực chi trả lương hưu cho người tham gia BHXH một cách bền vững trong tương lai.

+ Giảm thiểu rủi ro:

-> Việc điều chỉnh quy định quản lý Quỹ TNLĐ-BNN theo Luật An toàn, vệ sinh lao động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Quỹ, bảo vệ quyền lợi của người tham gia.

-> Cụ thể, dự thảo Luật quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, qua đó giúp giảm thiểu số vụ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, từ đó giảm gánh nặng chi trả cho Quỹ TNLĐ-BNN.

- Một số ưu điểm khác:

+ Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Dự thảo Luật có nhiều quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến BHXH, giúp người tham gia dễ dàng thực hiện các giao dịch với Quỹ BHXH.

+ Mở rộng đối tượng tham gia BHXH: Dự thảo Luật mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ BHXH: Dự thảo Luật quy định về việc nâng cao chất lượng dịch vụ BHXH, bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ,...

Nhìn chung, những thay đổi trong cơ cấu Quỹ BHXH theo dự thảo Luật 2024 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự thảo Luật BHXH 2024 vẫn đang trong quá trình thực hiện do đó nội dung có thể thay đổi. Do vậy, để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

* Việc thay đổi cơ cấu Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo dự thảo Luật BHXH 2024 so với Luật BHXH 2014 mang lại nhiều ưu điểm như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, cũng có một số nhược điểm tiềm ẩn cần được lưu ý:

- Nguy cơ mất cân bằng tài chính:

+ Việc tăng mức đóng BHXH cho quỹ hưu trí và tử tuất có thể dẫn đến gánh nặng đóng góp tăng cao cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

+ Nguy cơ thâm hụt Quỹ hưu trí và tử tuất vẫn có thể xảy ra nếu không có những biện pháp quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư của Quỹ.

- Khó khăn trong việc thực hiện:

+ Việc thay đổi cơ cấu Quỹ BHXH nhiều thay đổi về mặt tổ chức, quy trình, thủ tục,... nên có thể gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

+ Cần có thời gian để người tham gia BHXH, người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng thích nghi với những thay đổi mới.

Nhìn chung, việc thay đổi cơ cấu Quỹ BHXH là cần thiết để đảm bảo tính bền vững và an toàn cho Quỹ BHXH, tuy nhiên cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và giải pháp phù hợp để hạn chế những nhược điểm tiềm ẩn, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng dự thảo Luật BHXH 2024 vẫn đang trong quá trình thực hiện, do đó nội dung có thể thay đổi. Do vậy, để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Mục đích của quỹ bảo hiểm xã hội theo dự thảo Luật bảo hiểm xã hội 2024. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.