Vừa qua đồng chí trạm trưởng của cơ quan tôi chuyển công tác, nhưng tôi lại không được bổ nhiệm vào vị trí đã quy hoạch mà lại bố trí một người khác là nhân viên trạm khuyến nông sang làm trạm trưởng, trong khi đó người này chưa từng được quy hoạch vào bất cứ một chức vụ nào, người này cũng chỉ có bằng đại học như tôi thôi. - Vậy, theo quy trình bổ nhiệm cán bộ như vậy là đúng hay sai ?

Xin chân thành cám ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Công ty luật Minh Khuê chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

2. Nội dung tư vấn

Trạm bảo vệ thực vật huyện là đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó trạm trưởng của trạm là công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và điểm c khoản 1 Điều 32 Luật cán bộ công chức 2008:

"2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."

Khái niệm công chức được định nghĩa tại điều 32 của luật công chức năm 2008, được hiểu:

1. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này bao gồm:

a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Công chức trong cơ quan nhà nước;

c) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này."

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về bổ nhiệm công chức:

"Điều 40. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

1. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

a) Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định;

c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

d) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền."

Như vậy, nếu nhân viên trạm khuyến nông có đủ các điều kiện trên thì có thể được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có các bằng chứng chứng minh việc bổ nhiệm là sai do không đủ các điều kiện theo pháp luật quy định, thì bạn có thể kiến nghị tới thanh tra bộ nội vụ kiến nghị tới người ban hành quyết định bổ nhiệm để thu hồi lại quyết định bổ nhiệm. Trong trường hợp này người ra quyết định bổ nhiệm là Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015:

"2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm,bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động,đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy bannhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷluật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;"

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê