Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Trường hợp này của bạn nếu bạn không có giấy tờ vay nợ hay bất cứ một bằng chứng nào chứng minh người kia đã vay tiền của mẹ bạn thì mẹ bạn không thể khởi kiện, tòa án sẽ không thụ lí đơn. Nếu có giấy tờ vay nợ và giấy tờ vay nợ không nói rõ thời điểm cụ thể phải thanh toán hết số tiền nợ thì mẹ bạn có quyền gửi đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi người mẹ bạn cho vay tiền yêu cầu giải quyết theo quy định tại điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015vì thời hiệu khởi hiện vẫn còn.

 Bộ luật dân sự 2005 (văn bản mới: bộ luật dân sự năm 2015) quy định:

Điều 159: Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự  

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 476. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Mức lãi suất cơ bản hiện nay theo công bố của ngân hàng nhà nước là 12%/năm, 150% mức lãi suất cơ bản là 18%/năm. Mẹ bạn cho vay với mức lãi suất là 2,5%/tháng tức là khoảng 30%/năm. Việc cho vay của mẹ bạn đã vượt quá mức lãi suất luật định nên việc cho vay của mẹ bạn được xem là cho vay nặng lãi. Nếu khởi kiện ra tòa thì tòa án chỉ bắt phía bên kia trả cho mẹ bạn với mức lãi suất 18%/ năm chứ không phải 30%/năm. Từ năm 2000 đến nay số tiền lãi mà người kia phải trả cho mẹ bạn là: 8.000.000 x 18% X 14 = 20.160.000.

Như vậy người đó còn thiếu của mẹ bạn 18.160.000 đồng tiền lãi và 8000.000 đồng tiền gốc. Tuy nhiên, khi khởi kiện ra tòa thì mẹ bạn có thể sẽ bị xử phạt hành chính vì cho vay nặng lãi theo điều 11 nghị định 167/2013/NĐ-CP

"3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

c) Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh;

d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay."

Mẹ bạn có thể xem xét để đưa ra quyết địnhcó khởi kiện hay không.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê