Trường hợp có 01 Giám đốc Chi nhánh xin thôi việc và đã tự ý nghỉ việc, Tổng Giám đốc đã có tờ trình HĐQT để miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh và giao cho 01 Phó TGĐ phụ trách điều hành hoạt động của Chi nhánh cho đến khi tìm được nhân sự mới.

Trong thời gian chờ quyết định chính thức của HĐQT, để hoạt động không bị đình trệ thì Tổng Giám đốc có được quyền ra quyết định "Tạm cho thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh đối với ông A cho đến khi có quyết định chính thức của HĐQT" và ra quyết định "Tạm giao cho ông B là Phó TGĐ phụ trách điều hành hoạt động của Chi nhánh cho đến khi có quyết định của HĐQT" như vậy có được không, có sai luật không?

Có một số ý kiến thì cho rằng như vậy là không đúng thẩm quyền, tuy nhiên nếu đợi đến lúc HĐQT ra quyết định chính thức thì Chi nhánh đã sập rồi, nếu TGĐ ra quyết định như vậy là sai luật thì có cách giải quyết nào khác không?
Rất mong được các Luật sư tư vấn.

Xin trân trọng cảm ơn các Luật sư.

Người gửi: NP Ánh

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn thủ tục miễn nhiệm giám đốc chi nhánh ?

Tư vấn thủ tục miễn nhiệm giám đốc chi nhánh - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2005

Tại điểm h khoản 2 Điều 108 LDN 2005 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị:

“h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;”

Như vậy, theo quy định của pháp luật quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc là thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Do vậy, trong trường hợp này Tổng Giám đốc của công ty bạn không có quyền  ra quyết định "Tạm cho thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh đối với ông A cho đến khi có quyết định chính thức của HĐQT" và ra quyết định "Tạm giao cho ông B là Phó TGĐ phụ trách điều hành hoạt động của Chi nhánh cho đến khi có quyết định của HĐQT" bởi lẽ vấn đề này thuộc thẩm quyền của HĐQT. Để giải quyết vấn đề này bắt buộc công ty bạn phải tiến hành triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị. Sau khi HĐQT họp sẽ tiến hành lập "Biên bản họp HĐQT" có chữ ký của các thành viên và chủ tịch HĐQT sẽ ra quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông A và bổ nhiệm giám đốc mới.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dài hạn, thường xuyên cho doanh nghiệp