Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Mặt khác, căn cứ khoản 1 Điều 142 Bộ luật dân sự 2005 (Bộ luật dân sự năm 2015) thì:

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

Căn cứ Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 thì phạm vi đại diện bao gồm:

Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền.

Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp này, phải xem xét trong giấy ủy quyền bên ủy quyền (tức là bên tổng công ty) có ủy quyền cho giám đốc chi nhánh sử dụng con dấu và chữ ký của giám đốc để tham dự thầu và thực hiện hợp đồng hay không.

Trường hợp tổng công ty không ủy quyền nội dung ủy quyền trên trong giấy ủy quyền thì giám đốc chi nhánh không có quyền sử dụng con dấu và chữ ký giám đốc để tham dự đấu thầu.

Còn nếu trong giấy ủy quyền có nội dung ủy quyền cho giám đốc chi nhánh sử dụng con dấu và chữ ký của giám đốc thì giám đốc chi nhánh được sử dụng con dấu chi nhánh và chữ ký của giám đốc chi nhánh khi tham gia đấu thầu.

Trân trọng cảm ơn./.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở mới nhất năm 2020

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020 ? Quy định về nội dung, phạm vi ủy quyền ?