Quyền lợi của phạm nhân được quy định như thế nào theo các quy định của pháp luật sẽ được Luật Minh Khuê cung cấp dưới bài viết này.

 

1. Quyền lợi và nghĩa vụ của phạm nhân.

- Trước hết chúng ta phải hiểu chấp hành án phạt tù (vào tù) là một trong những hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 32 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Còn phạm nhân theo quy định của khoản 2 Điều 3 Luật thi hành án hình sự thì phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

- Cũng theo Điều 27 Luật thi hành án hình sự thì phạm nhân có các quyền sau đây:

+ Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân;

+ Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo quy định; gửi, nhận thư, nhận quà, tiền; đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án;

+ Được tham gia hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ;

+ Được lao động, học tập, học nghề;

+ Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân; đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

+ Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân; đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

+ Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo; được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

+ Được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật;

+ Được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án.

- Phạm nhân có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chấp hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quá trình thi hành án hình sự và các quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân, các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án;

+ Chấp hành yêu cầu, mệnh lệnh, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ phạm nhân;

+ Lao động, học tập, học nghề theo quy định;

+ Phạm nhân làm hư hỏng, làm mất hoặc hủy hoại tài sản của người khác thì phải bồi thường.

- Ngoài các quyền và nghĩa vụ trên thì phạm nhân sẽ có các quyền nghĩa vụ khác theo các quy định của pháp luật.

 

2. Ra tù được bao nhiêu tiền? 

Khi ra tù tức là phạm nhân được trả lại tự do về với cuộc sống trước khi lao vào vòng lao lý, để bắt đầu lại một cuộc sống mới.

- Tại khoản 2 Điều 46 Luật thi hành án hình sự có quy định về các khoản tiền phạm nhân sẽ được nhận như sau:

"Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân; cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người đã chấp hành xong án phạt tù, cấp khoản tiền từ Quỹ hòa nhập cộng đồng, cấp tiền tàu xe, tiền ăn trong thời fian đi đường trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, trả lạo đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tiền, tài sản khác mà phạm nhân đã gửi tại nơi chấp hành án phạt tù quản lý."

- Trong đó khoản tiền từ Quỹ hòa nhập cộng đồng được quy định chi tiết căn cứ tại Điều 7 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng có quy định về hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam cho phạm nhân khi tái hoà nhập cộng đồng:

+ Phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trước khi trở về nơi cư trú được cấp hỗ trợ khoản tiền từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam.

+ Căn cứ nguồn vốn của Quỹ hòa nhập cộng đồng, Giám thị trại giam quyết định mức tiền hỗ trợ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng phạm nhân.

- Căn cứ vào khoản 1 và 2 Điều 34 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định về sử dụng kết quả lao động của phạm nhân:

Kết quả lao động của phạm nhân sau khi trừ các chi phí hợp lý được sử dụng như sau:

+ Bổ sung mức ăn cho phạm nhân;

+ Lập Quỹ hòa nhập cộng đồng để chi hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù;

+ Bổ sung vào quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam;

+ Chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho trại giam phục vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân; nâng cao tay nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù;

+ Chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất; chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động

Ngoài ra theo quy định tại Điều 17 Nghị định 133/2020/NĐ-CP thì sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân như sau:

+ Trích 2% lập Quỹ hòa nhập cộng đồng để tư vấn, hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù. Trại giam tiến hánh các hoạt động hỗ trợ, tổ chức giáo dục công dân, giáp dục pháp luật, tư vấn, liên hệ tìm việc làm và các hoạt động khác có liên quan đến việc tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.

+ Trích 12% chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động. Trong đó sẽ trích 10% chi trả một phần công lao động cho phạm nhân lao động trực tiếp và trích 02% chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động.

Theo các quy định trên khi đang trong thời gian chấp hành án phạt tù thì phạm nhân có quyền và nghĩa vụ lao động. Mà kết quả lao động một phần sẽ được sử dụng vào Quỹ hòa nhập cộng đồng để chi hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù hoặc sẽ được chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất (phạm nhân có thể sử dụng theo quy định số tiền này hoặc gửi trại tạm giam quản lý và được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù.) 

 

3. Vào tù có được học nghề không?

Để trả lời câu hỏi trên chúng ta căn cứ theo các quy định của pháp luật thì học nghề là một trong các quyền của phạm nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 27 Luật thi hành án hình sự thì phạm nhân được lao động, học tập, học nghề.

Căn cứ theo Điều 45 Luật thi hành án hình sự có quy định như sau:

"Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nội dung chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng bao gồm:

+ Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý;

+ Định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm;

+ Hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam.

Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp sau đây:

+ Thông tin, tuyên thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng;

+ Dạy nghề, giải quyết việc làm;

+ Trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý;

+ Các biện pháp hỗ trợ khác.

Mà theo quy định của Nghị định 49/2020/NĐ-CP tại khoản 2 Điều 6 có quy định như sau:

"Căn cứ vào khả năng, nhu cầu của phạm nhân, thị trường lao động và điều kiện cụ thể, ba tháng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, các cơ sở giam giữ phạm nhân lập kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân." 

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề, nâng cao tay nghề để có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù và liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giới thiệu, tạo việc làm cho họ.

Từ các quy định của pháp luật trên có thể thấy dù phạm nhân có bị hạn chế một số quyền những quyền về học nghề thì vẫn được bảo đảm. Để tạo điều kiện khi phạm nhân chấp hành án phạt tù xong sẽ sớm tái hòa nhập với cộng đồng nhanh hơn, tránh vi phạm các quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết "Ra tù được bao nhiêu tiền? Vào tù có được học nghề không?" của Luật Minh Khuê. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!