Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng hình sự"

tố tụng hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng hình sự.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là một trong những văn bản pháp lý quan trong nhất trong lĩnh vực hình sự, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua 27/11/2015. Với 510 điều luật quy định về trình tự khởi tố, điều tra, xét xử đối với người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 ?

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 ?
Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại là trường hợp đặc biệt do tính chất của vụ án và vì lợi ích của bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của bị hại. Bài viết phân tích cụ thể vấn đề trên:

Cách thức phân loại chứng cứ trong tố tụng hình sự ? Cho ví dụ ?

Cách thức phân loại chứng cứ trong tố tụng hình sự ? Cho ví dụ ?
Phân loại chứng cứ là phân chứng cứ thành các nhóm trên cơ sở các căn cứ khác nhau nhằm mục đích nhất định. Việc phân loại chứng cứ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động xây dựng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự cũng như thực tiễn chứng minh vụ án hình sự.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Ngoài Cơ quan điều tra được tiến hành hoạt động điều tra, có một số cơ quan quản lý nhà nước khác được pháp luật quy định quyền tiến hành một số hoạt động điều tra. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong BLTTHS 2015