Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

-Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Quy định về giải thế

Định nghĩa : Giải thể là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và bị xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh. Sau khi giải thể thì doanh nghiệp bị đóng mã số thuế và không thể tiếp tục tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi nào doanh nghiệp thực hiện giải thể?

>> Xem thêm:  Giải thể pháp nhân là gì ? Khái niệm về giải thể pháp nhân

Doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 201, Luật doanh nghiệp 2014.

"Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."

Phá sản doanh nghiệp

Định nghĩa: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Khi nào thực hiện phá sản?

Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

So sánh giải thể và phá sản 

Giống nhau: Phá sản và giải thể doanh nghiệp đều đưa đến một hậu quả pháp lý là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Hội nghị chủ nợ là gì ? Quy định pháp luật Việt Nam về hội nghị chủ nợ ?

Khác nhau: 

Tiêu chí

Phá sản

Giải thể

Chủ thể có yêu cầu, nộp đơn

Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên,

Cổ đông/ nhóm cổ đông (từ 20% vốn liên tục trong 06 tháng).

Công đoàn, người lao động.

Chủ nợ

Người đại diện theo pháp luật.

Thành viên hợp danh.

Chủ doanh nghiệp

Hội đồng thành viên,

chủ sở hữu công ty

Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả thành viên hợp danh.

Bản chất của thủ tục

Là thủ tục tư pháp, là hoạt động của một cơ quan nhà nươc duy nhất- Tòa án có thầm quyền tiến hành theo những trình tự, thủ tục quy định tại LPS

Là thủ tục hành chính, là giải pháp mang tính chất tổ chức do doanh nghiệp tự mình quyết hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định giải thể

Lý do

Do sự mất khả năng thanh toán đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu

Do không đồng nhất với các các loại hình doanh nghiệp và rộng hơn lý do phá sản

Chủ thể có thẩm quyền giải quyết

Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Các đối tượng có quyền yêu cầu có quyền ra quyết định giài thể (chủ doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông…)

Thứ tự thanh toán

Chi phí phá sản;

Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội,

Bảo hiểm y tế, quyền lợi khác của người lao động

Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

khoản nợ phải trả cho chủ nợ.

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác

Hậu quả pháp lý

Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như một nguời nào đó mua lại toàn bộ doanh nghiệp.

Bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

Việc hạn chế với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành

Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành

Trong khoảng 3 năm.

Quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu, người bị quản lý điều hành không bị hạn chế

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn