Số xác định ngành chính (MAJOR INDUSTRY IDENTIFIER) là chữ số đầu tiên trong số tài khoản cấp một được in trên mặt trước của thẻ ngân hàng hoặc thẻ du lịch & giải trí. Thẻ này được các ngân hàng và các định chế tài chính khác phát hành, thường có các số tài khoản bắt đầu bằng số 4 hoặc số 5; những thẻ được các công ty không phải lâ ngân hàng phát hành, như các công ty du lịch &giải trí, có số tài khoản bắt đầu vởi số 3.