1. Quy định về việc sử dụng tài sản trong công ty hợp danh mới nhất

Tài sản đóng vai trò quan trọng như một nguồn lực cho cả cá nhân lẫn tổ chức, bao gồm cả công ty và các tổ chức hợp danh. Tài sản không chỉ là những tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt mà còn là những nguồn lợi ích tiềm ẩn trong tương lai. Trong môi trường kinh doanh, việc quản lý và sử dụng tài sản đòi hỏi sự cẩn trọng và chú ý đặc biệt, đặc biệt là đối với các công ty hợp danh.

Do công ty hợp danh được công nhận là một thực thể pháp lý riêng biệt, việc phân biệt rõ ràng giữa tài sản của công ty và tài sản của các thành viên là cần thiết. Các thành viên phải tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu của tài sản góp vốn cho công ty, và mọi tài sản phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty đều thuộc sở hữu của công ty.

Hiện nay, pháp luật doanh nghiệp không cung cấp một khung luật cụ thể về việc sử dụng tài sản trong các công ty hợp danh. Thay vào đó, việc này thường được điều chỉnh thông qua quyền lực và trách nhiệm của các thành viên trong công ty hợp danh.

Theo quy định tại Điều 181 của Luật doanh nghiệp năm 2020, các quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh được chỉ định rõ. Cụ thể, các quyền cơ bản của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh bao gồm:

- Tham dự cuộc họp, tham gia vào quá trình thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty hợp danh. Mỗi thành viên hợp danh sẽ được cấp một phiếu biểu quyết hoặc số phiếu biểu quyết khác nhau theo quy định tại điều lệ của công ty hợp danh.

- Có quyền đại diện cho công ty hợp danh trong các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc giao ước mà họ cho là có lợi nhất cho công ty hợp danh.

- Sử dụng tài sản của công ty hợp danh để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được pháp luật cho phép. Trong trường hợp thành viên hợp danh ứng trước tiền cho công ty, họ có quyền yêu cầu công ty hoàn trả số tiền này cùng với lãi suất thị trường.

- Yêu cầu công ty hợp danh bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh nếu thiệt hại xảy ra trong phạm vi nhiệm vụ hoặc quyền hạn được giao mà không phải là do lỗi của cá nhân thành viên.

- Yêu cầu thông tin đầy đủ từ công ty và các thành viên hợp danh khác về tình hình kinh doanh của công ty, cũng như thực hiện kiểm tra tài sản và các tài liệu kế toán khi cần thiết.

- Nhận lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mình hoặc theo thỏa thuận được quy định trong điều lệ của công ty.

- Trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật, các thành viên sẽ được phân chia giá trị tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ vốn góp vào công ty, trừ khi điều lệ công ty có quy định khác.

- Nếu một thành viên hợp danh qua đời, người thừa kế của họ sẽ được hưởng phần giá trị tài sản của công ty hợp danh sau khi trừ nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của thành viên đó. Nếu được hội đồng thành viên đồng ý, người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh.

- Ngoài ra, các quyền khác sẽ tuân theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty hợp danh.

Với những điều này, rõ ràng thành viên hợp danh trong công ty hợp danh có quyền sử dụng tài sản của công ty để kinh doanh theo các ngành/nghề mà công ty đang hoạt động.

 

2. Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì theo quy định?

Hiện nay, pháp luật đã điều chỉnh chi tiết về tài sản của công ty hợp danh. Theo quy định tại Điều 179 của Luật doanh nghiệp năm 2020, tài sản của công ty hợp danh bao gồm các loại sau đây:

- Tài sản mà các thành viên đã chuyển nhượng quyền sở hữu cho công ty hợp danh theo quy định của pháp luật.

- Tài sản được thiết lập dưới danh nghĩa của công ty hợp danh.

- Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện, cũng như từ quá trình thực hiện nhân danh của công ty hợp danh hoặc từ hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân của họ thực hiện.

- Bên cạnh đó, còn có các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản của công ty hợp danh như đã trình bày.

 

3. Quy định về nghĩa vụ của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Hiện nay, pháp luật đã đặt ra một số quy định cụ thể về nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên trong công ty hợp danh, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách minh bạch, trung thực và bảo vệ lợi ích chung của công ty. Các quy định này không chỉ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh mà còn định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với sự phát triển và ổn định của doanh nghiệp.

Điều quan trọng nhất là các thành viên trong công ty hợp danh phải thực hiện quản lý và hoạt động kinh doanh một cách trung thực và đầy đủ. Điều này đòi hỏi họ phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật và thực hiện trách nhiệm của mình một cách chính xác và đáng tin cậy. Họ cần phải tự chủ trong việc ra quyết định và hành động theo đúng chính sách và mục tiêu phát triển của công ty, không được ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các thành viên là phải đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh đều tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Họ phải thực hiện các biện pháp cẩn trọng để đảm bảo rằng không có hành vi vi phạm pháp luật nào xảy ra trong quá trình hoạt động của công ty, và nếu có, phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại tương ứng.

Các thành viên trong công ty hợp danh cũng phải tránh việc sử dụng tài sản của công ty để trục lợi cá nhân hoặc phục vụ cho lợi ích của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác mà không có sự đồng ý của công ty. Họ cần phải hiểu rõ rằng mọi tài sản và nguồn lực của công ty đều phải được sử dụng một cách có trách nhiệm và hợp lý để phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, các thành viên cũng phải chịu trách nhiệm về việc báo cáo đầy đủ và chính xác về tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin liên quan cho các bên liên quan và cung cấp thông tin khi được yêu cầu. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên thông tin chính xác và đầy đủ.

Cuối cùng, các thành viên còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty hợp danh. Điều này đòi hỏi họ phải hiểu rõ và tuân thủ mọi quy định và quy trình được đề ra để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả nhất.

Tóm lại, việc tuân thủ các quy định và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty hợp danh không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách minh bạch, trung thực và bảo vệ lợi ích chung.

Bài viết liên quan: Tại sao thành viên góp vốn không được quản lý công ty hợp danh ? Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp ?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Quy định về việc sử dụng tài sản trong công ty hợp danh chi tiết. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!