1. Khái niệm Luật sư:

Điều 2, Luật luật sư số 65/2006/QH11 quy định:"Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng)".

Chức năng của luật sư:

Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dịch vụ pháp lý của luật sư

Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Nguyên tắc hành nghề luật sư

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

>> Xem thêm:  Mr. Lưu Tý - Chuyên viên pháp lý phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Nguyên tắc quản lý hành nghề luật sư

Quản lý hành nghề luật sư được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, bảo đảm việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, thực hiện quản lý hành nghề luật sư theo quy định của Luật này.

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức luật sư toàn quốc.

2. Khái niệm luật gia:

Luật gia là tất cả những người nghiên cứu và hoạt động thực tiễn cả những người hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến pháp luật nhưng phải có trình độ từ cử nhân trở lên. Muốn vào Hội phải nộp đơn và phải được duyệt xét của cấp có thẩm quyền.
Đoàn luật sư là một tổ chức tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người cần bào chữa (thân chủ), được thành lập theo pháp lệnh của Uỷ Ban thường vụ quốc  hội. Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc TW đều có thể kí quyết định thành lập các đoàn luật sư ở từng địa phương. Luật sư thường đều tham gia Hôi Luật Gia nhưng số đông luật gia không phải là luật sư. Tuy nhiên luật gia tư vấn nhiều khi vẫn được các tào án chấp nhận quyền bào chữa cho các đương sự.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

--------------------------------------------- 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: