Luật sư tư vấn về chủ đề "bản án dân sự"

bản án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản án dân sự.

Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì? Ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Giao dịch liên quan đến người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam
Nhận thức được vai trò to lớn của luật thi hành án dân sự Việt Nam, trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước ta đã ban hành như Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thi hành án dân sự, Luật thi hành án dân sự ... đều có quy định về các nhiệm vụ của luật thi hành án dân sự.

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự ?

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự ?
Khi bản án, quyết định dân sự của toà án có hiệu lực pháp luật thì các chủ thể có quyền và nghĩa vụ thi hành án phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều trường hợp việc thi hành không thể thực hiện được do người phải thi hành án qua một thời gian dài

Quy định về việc phân định thẩm quyền của toà án dân sự theo lãnh thổ ?

Quy định về việc phân định thẩm quyền của toà án dân sự theo lãnh thổ ?
Việc phân định thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ là sự phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ việc dân sự giữa các toà án cùng cấp vói nhau, về nguyên tắc, việc phân định thẩm quyền phải được tiến hành trên cơ sở đảm bảo việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án được nhanh chóng, đúng hạn.

Quy định về chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, nhập và tách vụ án dân sự

Quy định về chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, nhập và tách vụ án dân sự
Về nguyên tắc, vụ việc dân sự phải do toà án có thẩm quyền giải quyết. Vì vậy, toà án phải ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho toà án có thẩm quyền giải quyết nếu sau khi thụ lý vụ việc dân sự mà phát hiện thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Bản án là gì ? Khái niệm về bản án được hiểu như thế nào ?

Bản án là gì ? Khái niệm về bản án được hiểu như thế nào ?
Bản án là văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án. Bản án đánh dấu sự kết thúc toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cho nên nội dung của nó phải phản ánh những kết quả của phiên tòa và ý kiến phân tích, đánh giá của hội đồng xét xử. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc rõ hơn về một số nội dung liên quan đến bản án theo quy định của pháp luật hiện hành
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook