Luật sư tư vấn về chủ đề "bản vẽ hoàn công"

bản vẽ hoàn công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản vẽ hoàn công.

Thủ tục thực hiện hoàn công công trình xây dựng ?

Thủ tục thực hiện hoàn công công trình xây dựng ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi không hiểu tại sao lại phải hoàn công xây dựng ? Hồ sơ thực hiện hoàn công công trình bao gồm những giấy tờ gì ? Phí và thuế phải nộp khi thực hiện hoàn công công trình ? Xin cảm ơn. (Người hỏi: Trân Công, tỉnh Quảng Ninh)