Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảng kê thu nhập"

bảng kê thu nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảng kê thu nhập.

Tổng thu nhập (aggregate income) là gì ?

Tổng thu nhập (aggregate income) là gì ?
Tổng thu nhập bao gồm các khoản thu nhập được tạo ra từ các nguồn khác nhau trong nền kinh tế, bao gồm cả thu nhập từ lao động, thu nhập từ sở hữu tài sản, thu nhập từ doanh nghiệp và các khoản thu nhập khác. Công ty Luật Minh KHuê sẽ cấp nhật cho quý khách hàng các thông tin về Tổng thu nhập (aggregate income) là gì?

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Mẫu số: 05-2/BK-TNCN)

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Mẫu số: 05-2/BK-TNCN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (Mẫu số: 05-1/BK-TNCN)

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (Mẫu số: 05-1/BK-TNCN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Mẫu số: 02-1/BK-XS)

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Mẫu số: 02-1/BK-XS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng