Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo đảm đầu tư"

bảo đảm đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo đảm đầu tư.

Bảo đảm đầu tư là gì ? Khái niệm về bảo đảm đầu tư ?

Bảo đảm đầu tư là gì ? Khái niệm về bảo đảm đầu tư ?
Những cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lí đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư khi họ tyến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Các biện pháp bảo đảm đầu tư bao gồm:

Tổ chức bảo đảm đầu tư đa biên (MIGA) là gì ?

Tổ chức bảo đảm đầu tư đa biên (MIGA) là gì ?
MIGA được viết tắt từ cụm từ “Multilateral Investment Guarantee Agency”,- Cơ quan Bảo lãnh đầu tư đa phương, là tổ chức bảo lãnh rủi ro chính trị và tăng cường tín dụng thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách
1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.