Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo đảm đầu tư"

bảo đảm đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo đảm đầu tư.

Bảo đảm phụ thuộc (JUNIOR SECURITY) là gì ?

Bảo đảm phụ thuộc (JUNIOR SECURITY) là gì ?
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về bảo đảm phụ thuộc; Trái quyền; Phân loại trái quyền; Quan điểm về trái quyền của một số nước và các loại bảo lãnh chủ yếu theo quy định pháp luật....

Bảo đảm đầu tư là gì ? Khái niệm về bảo đảm đầu tư ?

Bảo đảm đầu tư là gì ? Khái niệm về bảo đảm đầu tư ?
Những cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lí đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư khi họ tyến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Các biện pháp bảo đảm đầu tư bao gồm:

Quy định về ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư ? Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Quy định về ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư ? Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục đăng ký tiền ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư ? Điều kiện được hoànn trả tiền ký quỹ là gì ? Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài ? Những trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Trong thực tế, người chưa có vợ, chưa có chồng có hành vi sống chungnhư vợ chồng với người đang có vợ, có chồng hoặc đã có vợ, chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác là hiện tượng phổ biến trong xã hội. Vấn đề này đã được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Điều kiện để làm người giám hộ (Bộ luật Dân sự 2015)

Điều kiện để làm người giám hộ (Bộ luật Dân sự 2015)
Bộ luật Dân sự 2015 có những thay đổi quan trọng, đánh dấu sự tiến bộ trong điểm làm luật của các nhà lập pháp theo chiều hướng cập nhật những tiến bộ của các nền lập pháp nước ngoài, đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Cần phải nói rằng, cá nhân là chủ thể đầu tiên của pháp luật dân sự, do đó những thay đổi trong chế định cá nhân đặc biệt là "điều kiện để làm người giám hộ " là một bước tiến vượt bậc của luật pháp.

Các loại báo cáo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp khi thực hiện kinh doanh

Các loại báo cáo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp khi thực hiện kinh doanh
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam. Nhà nước cũng có những chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên để hoạt động đầu tư được hiệu quả cũng như để nhà nước năm được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp nước ngoài phải nộp báo cáo theo tháng, báo cáo theo quý và theo năm.

Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ? Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ?

Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ? Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ?
Hướng dẫn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ? Hồ sơ mời thầu có hiệu lực khi nào ? Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về luật đấu thầu về bảo lãnh dự thầu ? Hiệu lực đơn dự thầu và bảo lãnh dự thầu như thế nào ? Các mẫu đơn dự thầu, giấy ủy quyền, thỏa thuận liên doanh, bảo lãnh dự thầu ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: