Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiến"

bảo hiến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiến.

Cơ chế bảo hiến của vương quốc Anh?

Cơ chế bảo hiến của vương quốc Anh?
Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi về cơ chế bảo hiến của nước Anh cụ thể là như thế nào? Quyền bảo hiến như thế nào? Ưu nhược điểm của cơ chế bảo hiến của Anh? Đắc trong mối tương quan với cơ chế bảo hiến của Việt Nam?

Bảo hiến, chủ nghĩa lập hiến và nhà nước pháp quyền

Bảo hiến, chủ nghĩa lập hiến và nhà nước pháp quyền
Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ hiến pháp hoặc tài phán hiến pháp1-constitutional review/judicial review), theo định nghĩa của một số từ điển pháp luật phổ biến, có thể hiểu là thẩm quyền của các tòa án của một quốc gia được xem xét và đánh giá tính hợp hiến của các đạo luật hoặc quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.