Luật sư tư vấn về chủ đề "hiến pháp"

hiến pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiến pháp.

Hiến pháp là gì ? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp ?

Hiến pháp là gì ? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp ?
Thuật ngữ “hiến pháp” (Constitution) có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “Constitutio”, trong nhà nước La Mã cổ đại có nghĩa là những luật quan trọng do Hoàng đế ban hành. Bài viết phân tích sự hình thành khái niệm về hiến pháp và những đặc trưng của hiến pháp, cụ thể:

Quy định về quyền con người theo Luật Hiến Pháp năm 2013

Quy định về quyền con người theo Luật Hiến Pháp năm 2013
Việt Nam Là quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có quan niệm sảng suốt từ thời xa xưa là “nước lấy dân làm gốc”, có nhiều vị vua trọng dân, thương dân, tìm nhiều cách giảm sưu thuế cho dân, Việt Nam là đất nước có truyền thống bảo tồn các giá trị nhân văn trong đó có quyền con người.

Chính sách xã hội là gì ? Nội dung của chính sách xã hội trong Hiến Pháp ?

Chính sách xã hội là gì ? Nội dung của chính sách xã hội trong Hiến Pháp ?
Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt đời sống của con người, từ điều kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục

Luật hiến pháp là gì ? Phân tích hệ thống ngành luật hiến pháp

Luật hiến pháp là gì ? Phân tích hệ thống ngành luật hiến pháp
Ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của Nhà nước; điều chỉnh những quan hệ xã hội Cỡ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao của đất nước tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “quyền lực thống nhất” hay “quyền lực nhà nước thống nhất” còn có tên gọi đầy đủ là “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Hiến pháp có những nội dung cơ bản nào ?

Hiến pháp có những  nội dung cơ bản nào ?
Thưa luật sư em có một thắc mắc Hiến pháp có những nội dung cơ bản nào ? Nội dung cụ thể quy định ra sao ? và Quyền con người, quyền công dân, quyền hiến định có khác gì nhau ? Mong luật sư tư vấn rõ hơn , em xin cảm ơn ! (người hỏi: Nguyễn Trang, TP Hà Nội).

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể: