Luật sư tư vấn về chủ đề "hiến pháp"

hiến pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiến pháp.

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên
Dựa trên tinh thần của Hiến pháp 2013, Luật Thanh niên 2020 đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng của thanh niên. Vậy những chính sách và nguồn lực xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên bao gồm những gì?

Các cơ quan bảo hiến tiêu biểu trên thế giới - Toà án hiến pháp

Các cơ quan bảo hiến tiêu biểu trên thế giới - Toà án hiến pháp
Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và cá nhân có liên quan. Toà án hiến pháp là một trong số những cơ quan bảo hiến được các quốc gia lựa chọn thành lập và trao cho những thẩm quyền nhất định trong việc đưa ra phán xét về tính hợp hiến của một văn bản pháp luật hoặc

Trình tự công bằng và trình tự công bằng nội dung đối với bảo vệ quyền con người

Trình tự công bằng và trình tự công bằng nội dung đối với bảo vệ quyền con người
Thuật ngữ "trình tự cân bằng" là thuật ngữ mới trong khoa học pháp lý ở nước ta. Nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu pháp luật, Luật Minh Khuê sưu tầm và biên tập gửi tới bạn đọc nội dung: trình tự công bằng nội dung đối với bảo vệ quyền con người và vai trò của tình tự công bằng trong luật hiến pháp:

Mô hình bảo hiến của Việt Nam là gì? Chức năng bảo hiến của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?

Mô hình bảo hiến của Việt Nam là gì? Chức năng bảo hiến của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?
Hiến pháp năm 2013 đã quán triệt và thể hiện được phần nào quan điểm đó của Đảng. Với mô hình bảo hiến phi tập trung, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Với tư cách là cơ quan tư pháp của Việt Nam, Tòa án nhân dân chính là cơ quan có trách nhiệm bảo hiến quan trọng.

Cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo tinh thần của các bản Hiến pháp

Cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo tinh thần của các bản Hiến pháp
Bảo hiến hiểu đơn giản là bảo vệ Hiến pháp. Không có một mô hình bảo hiến nào là tối ưu và áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi quốc gia, khu vực đều có những cơ chế bảo hiến hiệu quả, riêng biệt phù hợp với tình hình chính trị, xã hội của quốc gia mình. Tìm hiểu cơ chế bảo hiến của Việt Nam:

Mô hình bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp là gì? So sánh cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp

Mô hình bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp là gì? So sánh cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp
Luật Minh Khuê đã có bài viết về các mô hình bảo hiến trên thế giới. Trong đó, phụ thuộc vào đặc điểm chính trị - xã hội của từng quốc gia mà lựa chọn cơ chế bảo hiến phù hợp. Điển hình Pháp và Mỹ là đại diện cho 2 mô hình bảo hiến khác nhau. Bài viết sau so sánh cơ chế bảo hiến ở Mỹ và Pháp:

Tòa án Hiến pháp là gì? Tìm hiểu về Tòa án Hiến pháp ở Liên Bang Nga

Tòa án Hiến pháp là gì? Tìm hiểu về Tòa án Hiến pháp ở Liên Bang Nga
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. Bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp là nhu cầu thiết yếu của mọi quốc gia. Trên thế giới có nhiều mô hình bảo hiến khác nhau và thành lập Tòa án Hiến pháp là một trong ba mô hình điển hình, trong đó có Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga.

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp
Nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong xã hội, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước, có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định và có mối quan hệ với các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Quyền không bị phân biệt đối xử, không bị tra tấn, không bị bắt làm nô lệ, nô dịch trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền không bị phân biệt đối xử, không bị tra tấn, không bị bắt làm nô lệ, nô dịch trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam
Trong chuỗi các bài viết về Nhân quyền, Luật Minh Khuê nghiên cứu và gửi tới bạn đọc bài viết phân tích quy định về quyền không bị phân biệt đối xử, quyền không bị tra tấn và quyền không bị bắt làm nô lệ trong Luật nhân quyền quốc tế và đối chiếu với pháp luật Việt Nam hiện hành.

Quyền con người là quyền tự nhiên hay do pháp luật ghi nhận? Đặc trưng của quyền con người là gì?

Quyền con người là quyền tự nhiên hay do pháp luật ghi nhận? Đặc trưng của quyền con người là gì?
Quyền con người đã được Luật Minh Khuê nghiên cứu và phân tích ở rất nhiều bài viết. Nội dung bài viết này sẽ gửi đến bạn đọc về tính tự nhiên hay pháp định của quyền con người? Đặc trưng của quyền con người là gì? Và quyền con người được hình thành và phát triển từ bao giờ?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook