Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hiến pháp"

hiến pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiến pháp.

Hiến pháp là gì? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp?

Hiến pháp là gì? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp?
Thuật ngữ “hiến pháp” (Constitution) có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “Constitutio”, trong nhà nước La Mã cổ đại có nghĩa là những luật quan trọng do Hoàng đế ban hành. Bài viết phân tích sự hình thành khái niệm về hiến pháp và những đặc trưng của hiến pháp, cụ thể:

Luật hiến pháp là gì ? Phân tích hệ thống ngành luật hiến pháp

Luật hiến pháp là gì ? Phân tích hệ thống ngành luật hiến pháp
Ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của Nhà nước; điều chỉnh những quan hệ xã hội Cỡ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao của đất nước tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Phân tích nguyên tắc chủ quyền nhân dân theo Hiến Pháp

Phân tích nguyên tắc chủ quyền nhân dân theo Hiến Pháp
Nguyên tắc “Chủ quyền nhân dân” hay còn gọi là nguyên tắc “Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, là nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này thiết lập nền tảng để hình thành toàn bộ bộ máy nhà nước.

Phân tích phương pháp điều chỉnh của ngành luật hiến pháp ?

Phân tích phương pháp điều chỉnh của ngành luật hiến pháp ?
Nếu đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là các quan hệ xã hội mà ngành luật đó tác động lên thì phương pháp điều chỉnh là cách thức mà ngành luật đó, hay trực tiếp hơn là các QPPL của ngành luật đó tác động lên đối tượng điều chỉnh của mình.

Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959

Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959
Tính đến thời điểm năm 1959, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời và phát triển được 14 năm. Đó là một khoảng thời gian có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, làm thay đổi tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước.

Phân tích quy phạm pháp luật của ngành luật hiến pháp ?

Phân tích quy phạm pháp luật của ngành luật hiến pháp ?
Pháp luật được đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội, qua đó uốn nắn hành vi của các chủ thể trong xã hội. quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng che nhà nước.

Phân tích nguồn của ngành luật hiến pháp ?

Phân tích nguồn của ngành luật hiến pháp ?
Trong Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, khái niệm “Nguồn của ngành luật” hay “Nguồn luật” dùng để chỉ những hình thức chứa đựng quy phạm pháp luật của một ngành luật. Bài viết phân tích và làm rõ nguồn của ngành luật hiến pháp hiện nay:

Tại sao cần có hiến pháp ? Hiến pháp tồn tại dưới hình thức nào ? Hiến pháp có những chức năng gì ?

Tại sao cần có hiến pháp ? Hiến pháp tồn tại dưới hình thức nào ? Hiến pháp có những chức năng gì  ?
Chúng ta đã quá quen thuộc với hiến pháp, vì hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước và có hiệu lực pháp lý cao nhất vậy tại sao chúng ta cần có hiến pháp, hiến pháp xuất hiện từ bao giờ và phát triển ra sao ? Chức năng cơ bản của Hiến pháp là gì ?... và các vấn đề khác sẽ được phân tích cụ thể:

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:

Hiến pháp tư sản là gì? Sự ra đời của Hiến pháp tư sản

Hiến pháp tư sản là gì? Sự ra đời của Hiến pháp tư sản
Hiến pháp tư sản là hình thức văn bản pháp luật có tính chất của đao luật cơ bản của nhà nước lần đầu tiên ra đời trong xã hội tư sản. Bài viết phân tích cách hiểu về hiến pháp tư sản và vấn đề hình thành phát triển của Hiến pháp trên thế giới và việt nam:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng