Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cấm đầu tư"

cấm đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấm đầu tư.

Căn cứ pháp lý để xác định lĩnh vực cấm đầu tư và ngành, nghề cấm kinh doanh?

Căn cứ pháp lý để xác định lĩnh vực cấm đầu tư và ngành, nghề cấm kinh doanh?
"Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm" là nguyên tắc đã được khẳng định trong Hiến pháp và các đạo luật về kinh doanh. Để thực hiện nguyên tắc này, việc quy định những ngành nghề nào pháp luật cần phải cấm là việc cần quan tâm để đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho các nhà đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra các căn cứ pháp lý để bạn đọc có thể xác định được các lĩnh vực cấm đầu tư và ngành, nghề cấm kinh doanh.

Các ngành, nghề pháp luật cấm đầu tư kinh doanh

Các ngành, nghề pháp luật cấm đầu tư kinh doanh
Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Vậy, những ngành nghề mà pháp luật cấm là những ngành nghề nào? Bài viết này tìm hiểu về các ngành, nghề pháp luật cấm đầu tư kinh doanh:

Lĩnh vực cấm đầu tư có phải là ngành, nghề cấm kinh doanh hay không?

Lĩnh vực cấm đầu tư có phải là ngành, nghề cấm kinh doanh hay không?
Lĩnh vực cấm đầu tư là những lĩnh vực được quy định tại Luật đầu tư, các văn bản pháp luật liên quan và danh mục đầu tư quốc gia do Chính phủ ban hành. Các lĩnh vực này bao gồm những hoạt động không được phép đầu tư hoặc chỉ được đầu tư trong những điều kiện nhất định để bảo vệ lợi ích quốc gia và sức khỏe của người dân. Dưới đây là nội dung về Lĩnh vực cấm đầu tư có phải là ngành, nghề cấm kinh doanh hay không? qua bài viết dưới đây:

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư
Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư được quy định như sau:

Các lĩnh vực nào cấm đầu tư?

Các lĩnh vực nào cấm đầu tư?
1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. 2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng