Luat Minh Khue

cấp lại giấy phép

cấp lại giấy phép - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp lại giấy phép

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong trường hợp Công ty Cổ phần bị mất, thất lạc, cháy, hỏng…giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có thể đăng ký để được cấp lại. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục pháp lý nói trên: