Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp lại giấy phép"

cấp lại giấy phép | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp lại giấy phép.

Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như thế nào? Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mới nhất hiện nay.

Thủ tục đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định mới

Thủ tục đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định mới
Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP, trong đó có sửa đổi về trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Vậy theo quy định mới thủ tục này được thực hiện thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ cụ thể dưới đây.

Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại?

Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại?
Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác. Nên việc bảo vệ môi trường là bảo vệ những thành phần cấu thành nên môi trường. Thông qua nhiều hoạt động quản lý khác nhau của nhà nước.

Trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn, sửa đổi, cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn, sửa đổi, cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là năm năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là ba năm. Vậy điều kiện, thủ tục gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được quy định như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật

Cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật
Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Luật sư tư vấn pháp luật về thẩm quyền và quy trình cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trực tuyến

Luật sư tư vấn pháp luật về thẩm quyền và quy trình cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trực tuyến
Trong suốt quá trình sử dụng Giấy phép lái xe đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì người sử dụng có thể làm mất, làm hư hỏng Giấy phép lái xe, chính vì vậy, việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về quy trình và thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trực tuyến là cần thiết.

Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồ

Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồ