Luật sư tư vấn về chủ đề "chất thải rắn"

chất thải rắn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chất thải rắn.

Chất thải rắn là gì? Cách phân loại và xử lý chất thải rắn?

Chất thải rắn là gì? Cách phân loại và xử lý chất thải rắn?
Việc phân loại rác trước giờ ở nước ta luôn thuộc về đơn vị thu gom và xử lý rác, điều này đã dẫn đến hệ quả công tác xử lý rác khó khăn hơn và nhiều thời gian hơn. Từ thực tế đó, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung quy định bắt buộc phân loại chất thải rắn đối với mọi cá nhân, gia đình:

Yêu cầu đối với hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng?

Yêu cầu đối với hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng?
Trong một xã hội phát triển, thì hoạt động xây dựng không ngừng diễn ra và lượng chất thải từ hoạt động này ngày một ra tăng theo đó. Vậy xử lý chất thải rắn xây dựng sao cho đạt hiệu quả và đảm bảo thực hiện đúng quy định dưới sự quản lý của nhà nước?

Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường?

Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường?
Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải. Như vậy, để giảm thiểu tác hại của chất thải đến môi trường thì chúng cần được xử lý.

Yêu cầu khi thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng?

Yêu cầu khi thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng?
Chủ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng là các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng. Do đặc điểm, tính chất và tác hại của chất thải rắn xây dựng đến môi trường, nên chủ thu gom, vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào?

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào?
Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người. Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào? Luật Minh Khuê giải đáp trên cơ sở quy định pháp luật mới nhất.

Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn sinh hoạt?

Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn sinh hoạt?
Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải.