Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyên cần"

chuyên cần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyên cần.

Phụ cấp chuyên cần có bắt buộc phải trả cho nhân viên không ?

Phụ cấp chuyên cần có bắt buộc phải trả cho nhân viên không ?
Thưa Luật sư, cháu hiện là nhân viên bảo vệ của một công ty dịch vụ. Lương cháu là 4.000.000 đồng/tháng, trong đó có 400.000 đồng là tiền phụ cấp chuyên cần. Hôm 05/11/2015 là ngày lãnh lương, hai đồng nghiệp của cháu đều lãnh đủ lương chỉ mỗi cháu là không nhận được tiền chuyên cần mặc dù trên giấy đánh giá nhân viên của cháu tại mục tiêu là loại tốt.