Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển giới"

chuyển giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển giới.

Quy định mới nhất của pháp luật về việc cho phép chuyển giới ?

Quy định mới nhất của pháp luật về việc cho phép chuyển giới ?
Xã hội Việt Nam trong những năm qua đã có cái nhìn rộng mở hơn đối với người chuyển đổi giới tính, cùng với đó pháp luật cũng có nhiều quy định thừa nhận, cho phép việc chuyển giới và rộng mở cho người chuyển giới trong việc thừa nhận giới tính thực sự của mình:

Sau khi kết hôn chồng chuyển giới tính: Phải làm sao?

Sau khi kết hôn chồng chuyển giới tính: Phải làm sao?
Việc chuyển giới và cho phép chuyển giới một cách hợp pháp là sự tiến bộ của pháp luật Việt Nam nhằm thừa nhận giới tính thực tế của người được chuyển giới. Đây là vấn đề không mới trên thế giới nhưng mới được áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Quyền của những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới

Quyền của những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới
Những người ủng hộ quyền của LGBT đã lập nên hẳn những tổ chức và phát động những phong trào mang tính chất toàn cầu để vận động cho việc thừa nhận và pháp điển hóa các quyền được kết hôn giữa những người đồng giới; quyền của các cặp đồng giới được nhận nuôi con nuôi.