Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan Lãnh sự"

Cơ quan Lãnh sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan Lãnh sự.

Quy chế pháp lý của Nhà nước nước ngoài và của những người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự

Quy chế pháp lý của Nhà nước nước ngoài và của những người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự
Viên chức lãnh sự và nhân viên lãnh sự khi thực hiện chức năng của mình được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự, trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng; họ cũng được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính, trừ trường hợp liên quan đến vụ kiện dân sự

Lãnh sự danh dự là gì ? Chức năng lãnh sự danh dự

Lãnh sự danh dự là gì ? Chức năng lãnh sự danh dự
Trong luật quốc tế, lãnh sự danh dự là một chế định mang tính tùy nghi, theo đó, mỗi quốc gia có quyền tự quyết định mức độ cần thiết về việc bổ nhiệm viên chức lãnh sự danh dự trong cơ quan lãnh'Sự của mình ở nước ngoài.

Viên chức lãnh sự là gì ? Quy định về viên chức lãnh sự

Viên chức lãnh sự là gì ? Quy định về viên chức lãnh sự
Viên chức lãnh sự là người có nhiệm vụ thi hành chức năng lãnh sự, kể cả người đứng đầu cơ quan lãnh sự. Viên chức lãnh sự gồm viên chức lãnh sự chuyên nghiệp và viên chức lãnh sự danh dự. Viên chức lãnh sự chuyên nghiệp trên nguyên tắc phải là người có quốc tịch nước cử.

Nhân viên lãnh sự là gì? Viên chức lãnh sự là gì? Quy định pháp luật về nhân viên lãnh sự và viên chức lãnh sự?

Nhân viên lãnh sự là gì? Viên chức lãnh sự là gì? Quy định pháp luật về nhân viên lãnh sự và viên chức lãnh sự?
Cơ quan lãnh sự là Cơ quan quan hệ đối ngoại của một nước tại nước ngoài thực hiện các chức năng lãnh sự trong khu vực lãnh thổ nhất định trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia hữu quan. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về nhân viên lãnh sự và viên chức lãnh sự cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Hàm ngoại giao là gì ? Quy định về cấp, hàm, chức vụ ngoại giao

Hàm ngoại giao là gì ? Quy định về cấp, hàm, chức vụ ngoại giao
Hàm ngoại giao là chức danh Nhà nước phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài. Hàm ngoại giao được phong trên cơ sở trình độ nghiệp vụ và kết quả công tác của các công chức của Bộ Ngoại giao. Có các cấp độ hàm ngoại giao khác nhau.

Lãnh sự là gì ? Cơ quan lãnh sự là gì ? Cơ cấu tổ chức của cơ quan lãnh sự

Lãnh sự là gì ? Cơ quan lãnh sự là gì ? Cơ cấu tổ chức của cơ quan lãnh sự
Lãnh sự là người đứng đầu đại diện lãnh sự của một quốc gia được giao nhiệm vụ tại một vùng nhất định ở quốc gia khác với sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của quốc gia ấy, nhằm bảo vệ ở vùng đó lợi ích của quốc gia, pháp nhân và công dân của mình, thúc đẩy sự phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá giữa quốc gia cử đại diện và quốc gia tiếp nhận, tìm hiểu và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong vùng của quốc gia sở tại.

Bảo hộ ngoại giao là gì ? Khái niệm về bảo hộ ngoại giao ?

Bảo hộ ngoại giao là gì ? Khái niệm về bảo hộ ngoại giao ?
Bảo hộ ngoại giao là sự bảo hộ của quốc gia đối với kiều dân của mình cư trú ở nước ngoài đòi thực hiện những quyền lợi hợp pháp của kiều dân, khi những quyền lợi của họ bị nước sở tại vi phạm mà họ không thể sử dụng pháp luật của nước sở tại đó để tự bảo vệ.

Thủ tục chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

Thủ tục chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam
Chào luật sư, tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau: Em trai tôi 20 tuổi đi du học ở bên Mỹ, do bị tai nạn trong khi đi leo núi dẫn đến tử vong. Bây giờ gia đình tôi muốn đưa thi thể em trai tôi về Việt Nam thì phải làm những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn.

Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự

Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự
Công ước Viên ngày 24 tháng 04 năm 1963 về quan hệ lãnh sự. Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ ba mươi tính từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn hoặc văn kiện xin gia hạn nhập thứ hai mươi hai cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook