Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan thanh tra"

Cơ quan thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2004 số 22/2004/QH11 của Quốc hội

Luật Thanh tra năm 2004 số 22/2004/QH11 của Quốc hội
Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn băn bản pháp luật quan trọng này:

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
Ngày 22 tháng 03 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thanh tra cần độc lập với Chính phủ

Thanh tra cần độc lập với Chính phủ
Tại phiên thảo luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Luật Thanh tra sửa đổi, nhiều ý kiến khẳng định sự cần thiết phải đảm bảo tính độc lập, khách quan trung thực của lực lượng thanh tra. Nếu không chỉ dẫn đến tình trạng lực lượng trùng trùng điệp điệp mà kỷ cương kỷ luật không cao.

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra
Trong những năm qua, hệ thống các cơ quan Thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của các ngành, các cấp và của nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài ra, công tác thanh tra còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới