Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan thanh tra"

Cơ quan thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan thanh tra.

Thanh tra huyện là gì? Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức?

Thanh tra huyện là gì? Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức?
Thanh tra là một trong những cơ quan giữ vị trí quan trọng và có ý nghĩa cao đối với bất kỳ quốc gia nào, bởi thế mà trong mọi lĩnh vực về kinh tế hay xã hội, giáo dục, lao động,...hay mọi cấp hành chính phân theo lãnh thổ đều có bộ phận thanh tra. Vậy thanh tra huyện là gì? Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức có gì khác so với những bộ phận thanh tra khác? Bạn hãy cùng Luật Minh Khuê đến với bài chia sẻ dưới đây để làm rõ hơn điều đó nhé!

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước
Luật Thanh tra năm 2010 đề cao mục đích phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Điều này đã thể hiện sự thay đổi rất cơ bản trong cách đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động thanh tra.

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra
Trong những năm qua, hệ thống các cơ quan Thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của các ngành, các cấp và của nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài ra, công tác thanh tra còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới

Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra nhà nước

Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra nhà nước
Công tác thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng lại thuộc trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của toàn bộ hệ thống chính trị. Tuy nhiên,các tổ chức Thanh tra chính là người đóng vai trò quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ...

Hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật

Hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định pháp luật
Hoạt động nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nói riêng được vận hành theo trật tự có tổ chức và rất phức tạp, vì vậy trong bộ máy nhà nước cũng như bộ máy hành chính nhà nước có nhiều lỗ hổng pháp lý kiến thiệt hại nhiều về vật chất và tạo gánh nặng, tiêu cực cho toàn hệ thống.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng