Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan thanh tra"

Cơ quan thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan thanh tra.

Quy định về ban thanh tra nhân dân tại trường THCS

Quy định về ban thanh tra nhân dân tại trường THCS
Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được cân đối từ kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đó.

Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra nhà nước
Luật Thanh tra 2010 đã quy định rõ hơn, cụ thể hơn: Mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước; ...

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước
Luật Thanh tra năm 2010 đề cao mục đích phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Điều này đã thể hiện sự thay đổi rất cơ bản trong cách đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động thanh tra.

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế,...

Luật Thanh tra năm 2004 số 22/2004/QH11 của Quốc hội

Luật Thanh tra năm 2004 số 22/2004/QH11 của Quốc hội
Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn băn bản pháp luật quan trọng này:

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
Ngày 22 tháng 03 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thanh tra cần độc lập với Chính phủ

Thanh tra cần độc lập với Chính phủ
Tại phiên thảo luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Luật Thanh tra sửa đổi, nhiều ý kiến khẳng định sự cần thiết phải đảm bảo tính độc lập, khách quan trung thực của lực lượng thanh tra. Nếu không chỉ dẫn đến tình trạng lực lượng trùng trùng điệp điệp mà kỷ cương kỷ luật không cao.

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra
Trong những năm qua, hệ thống các cơ quan Thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của các ngành, các cấp và của nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài ra, công tác thanh tra còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook