Luat Minh Khue

cổ vật

cổ vật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cổ vật

Phát hiện cổ vật xử lý thế nào ?

Phát hiện cổ vật xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Trong quá trình đào móng làm nhà cho ông Nguyễn Văn Bê, ông Phan Văn Tại phát hiện một chiếc lư bằng đồng và báo cho ông Nguyễn Văn Bê biết.