Luật sư tư vấn về chủ đề "công dân nữ"

công dân nữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công dân nữ.

Những ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ ?

Những ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ ?
Không nhận được giấy gọi khám nghĩa vụ có bị phạt ? Khám sức khỏe và quy trình khiếu nại khi co vi phạm luật Nghĩa vụ Quân sự ? Khám sức khỏe năm trước được xếp loại 6 thì năm nay có bị gọi khám tuyển tiếp hay không ? Điểm mới khi sửa đổi, bổ sung Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Công dân nữ có được đi nghĩa vụ quân sự ? Tự nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự đối với nữ ?

Công dân nữ có được đi nghĩa vụ quân sự ? Tự nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự đối với nữ ?
Quy định pháp luật hiện nay về về căn cứ đi nghĩa vụ quân sự, hoãn nghĩa vụ quân sự, miễn nghĩa vụ quân sự ? Không có giấy báo sức khỏe có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Chỉ có bằng cấp 2 có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Công dân nữ tự nguyện nhập ngũ theo pháp luật mới ? Đăng ký tạm hoãn gọi nhập ngũ như thế nào ?

Công dân nữ tự nguyện nhập ngũ theo pháp luật mới ? Đăng ký tạm hoãn gọi nhập ngũ như thế nào ?
Điều kiện đăng ký tạm hoãn gọi nhập ngũ ? Đi làm xa có được tạm hoãn nhập ngũ ? Đã có vợ và con nhỏ thì có được hoãn gọi nhập ngũ thời bình không ? Đã lập gia đình và là lao động chính, đã 23 tuổi thì có phải nhập ngũ không ? và các vấn đề liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: