1. Đối tượng phải tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Độ tuổi Nam công dân phải đăng ký nghĩa vụ quân sự từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi. Những ai là người phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Quy trình đăng ký nghĩa vụ quân sự gồm những thủ tục thực hiện như thế nào ?
Cảm ơn!
Trả lời:

Về độ tuổi gọi nhập ngũ :

Điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng gọi nhập ngũ như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.".

Những đối tượng không thuộc trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì sẽ phải tiến hành nhập ngũ. Cụ thể không thuộc các trường hợp sau đây:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.".

Đối tượng phải đăng ký nghĩa vụ quân sự: theo điều 12, Luật nghĩa vụ quân sự 2015, cụ thể:

"Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.".

Về thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự: theo quy định tại điều 16, điều 17, Luật NVQS 2015.

"Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 Điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này.

" Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;

b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ.".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và gọi nhập ngũ ?

2. Công dân nữ có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa Luật sư, em hiện nay 23 tuổi, giới tính nữ, tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, sức khỏe loại 1. Nay em có nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ quân sự và được phục vụ trong quân đội có được không ?

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Thứ nhất, về nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho phép công dân nữ được tự nguyện tham gia nhập ngũ và được tuyển chọn khi quân đội có nhu cầu.

"Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ".

- Thứ hai, về nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội. Về vấn đề này chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác được, bởi việc phục vụ lâu dài trong quân đội phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của bạn.

+ Nhu cầu của Quân đội nhân dân.

Những điều cần lưu ý: Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã cho phép công dân nữ được tự nguyện tham gia nhập ngũ. Việc sau khi hết thời gian nhập ngũ có được phục vụ lâu dài trong quân đội hay không phụ thuộc vào năng lực chuyên môn của bạn và nhu cầu của quân đội. Tham khảo bài viết liên quan:Tư vấn miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

3. Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam công dân ?

Thưa luật Sư Em sinh năm 1993 đã ra trương được hơn 2 năm.Em cũng biết là mình vẫn còn năm trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự theo luật của nhà nước ban hành.
Em chỉ có lí do cảm thấy không hợp lí trong luật là giờ e đang công tác tại 1 công ty. Sau bao nhiều năm nỗ lực và cố gắng em đã có một chức vụ và công việc ổn định mà giờ e bị gọi đi nghĩa vụ quân sự là em phải bỏ tất cả nhưng công sức và sự cô gắng của em bấy lâu năm. Em sinh ra ở vùng nông thôn theo mặt bằng chung mà nói để kiếm được một công việc việc vs mức lương và ở 1 công ty không phải dễ dàng.. và vì sao khi kết thúc học năm đó không gọi em đi luôn mà để 2 năm em lao vào làm kinh tế mới gọi. Giờ mà đi nghĩa vụ quân sự là coi như em sẽ mất tất cả sự nghiệp và cố gắng.... Em mong luật sư tư vấn cho em việc gọi NVQS như vậy có hợp lí không ?
E cảm ơn !
Người gửi: X.H

>> Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Bạn sinh năm 1993, tính đến thời điểm hiện tại năm 2015 thì tuổi của bạn là 22 tuổi - vẫn nằm trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ Quân sự theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Về việc gọi nhập ngũ được quy định cụ thể như sau:

Điều 33. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ngoài ra, Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Bạn nên xem xét trường hợp của mình có thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 41 không để tìm được giải pháp tốt nhất trong trường hợp của mình.

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

4. Các trường hợp được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự là gì ?

Em sinh năm 1990, em hiện bị cận 4 độ 2 mắt và có loạn là 0.5. Em có tìm hiểu trên mạng về nghĩa vụ quân sự thì có thấy nếu cận ở mức độ như vậy được sắp vào tình trạng sức khỏe loại 5. Luật sư cho em hỏi , em xem vậy là có đúng không ạ? Hơn nữa, cách phân loại tình trạng sức khỏe như vậy có áp dụng cho luật mới không ạ?
Rất mong Luật Minh Khuê có thể tư vấn trả lời giúp em ạ. Em cảm ơn rất nhiều

Trả lời:

Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau :

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo hướng dẫn tại quy định

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI
SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

1

³ 163

³ 51

³ 81

³ 154

³ 48

2

160 - 162

47 - 50

78 – 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 – 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 – 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 – 72

147

38 - 39

6

£ 152

£ 39

£ 70

£ 146

£ 37

2

Cận thị:

Loại sức khỏe

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

Căn cứ theo quy định trên điều kiện tuyển quân là đáp ứng sức khỏe loại 1, 2, 3. Bạn căn cứ vào quy định trên để biết được trường hợp của mình thuộc sức khỏe loại nào có đáp ứng yêu cầu tuyển quân hay không.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Được miễn nghĩa vụ quân sự hay phải bảo lưu kết quả để nhập ngũ ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học chính quy tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, do gia đình có truyền thống làm trong ngành Cơ yếu nên tôi được hướng theo đi học và sau đó về phục vụ cho ngành. Hiện tôi đang theo học lớp trung cấp Cơ yếu tại Học viện kỹ thuật mật mã do Tỉnh ủy gửi đi học.
Học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng và tôi đang học tại cơ sở chính ở Huyện Thanh Trì - Hà Nội. Nếu xét theo Luật nghĩa vụ quân sự thì tôi không được tạm hoãn vì đây là khoá đào tạo thứ hai. Nhưng theo tôi được biết thì do tính đặc thù của ngành này và phải tuân thủ nghiêm chỉnh các nội quy do Học viện và Bộ Quốc phòng đề ra (từ học tập, ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ... tương tự như đang nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự), nên tôi sẽ được miễn nhập ngũ. Tôi vừa có lệnh khám sức khoẻ để nhập ngũ tại địa phương, nhưng trước đó khi làm thủ tục nhập học tại Học viện đã có giấy chuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương ra Học viện quản lý, và tôi cũng đã có giấy xác nhận là sinh viên tại Học viện.
Kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi trong trường hợp này thì tôi có phải bảo lưu kết quả để về nhập ngũ hay không? Còn nếu tôi được miễn nhập ngũ thì cần những thủ tục gì? Tôi cin chân thành cảm ơn.
Người gửi: D.L

Trả lời:

Thông tư 148/2018/TT-BQPcó quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ có quy định bổ sung về diện đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Đồng thời, theo Luật cơ yếu 2011, trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự của bạn là học viên theo học lớp trung cấp Cơ yếu tại Học viện kỹ thuật mật mã do Tỉnh ủy gửi đi học được quy định như sau:

“Điều 32. Chế độ, chính sách đối với người được tuyển chọn để đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu

Người được tuyển chọn để đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu được hưởng các chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường Quân đội, Công an.”

Do đó, bạn thuộc trường hợp tiếp tục được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Để được hưởng chế độ này, bạn cần thực hiện theo các thủ tục sau đây:

- Sau khi nhận được đơn xin hoãn gọi nhập ngũ của bạn, Chủ tịch UBND xã giao cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã (mà cụ thể là đồng chí xã đội trưởng) nghiên cứu, xem xét để báo cáo với Chủ tịch UBND xã về trường hợp xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự của bạn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cần lưu ý kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến bạn gồm có đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ; phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự huyện cấp; phiếu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; giấy gọi nhập học Trường lớp trung cấp Cơ yếu tại Học viện kỹ thuật mật mã

- Sau khi xem xét các điều kiện và các giấy tờ nói trên, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã có trách nhiệm báo cáo và đề nghị với Chủ tịch UBND xã về việc có đồng ý cho bạn tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không, nếu không đồng ý thì phải nêu rõ nguyên nhân.

- Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Chủ tịch UBND xã báo cáo bằng văn bản với UBND huyện về trường hợp của bạn. Trong báo cáo cần đưa ra kiến nghị chính thức của UBND xã. Trong trường hợp không đề nghị để bạn tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì phải nêu lý do cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê