Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Công ước CISG"

Công ước CISG | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công ước CISG.

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)
Theo CISG, hợp đồng mua bán quốc tế được giao kết ‘khi chấp nhận chào hàng có hiệu lực phù hợp với các quy định của Công ước.’ Điều này có nghĩa là CISG chấp nhận mô hình cổ điển về trao đổi chào hàng và chấp nhận chào hàng, và không đòi hỏi thêm các yếu tố khác như hình thức hợp đồng

Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy định của CISG?

Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy định của CISG?
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, các bên có các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định theo pháp luật cũng như trong hợp đồng giữa các bên . Do vậy khi kí kết hợp đồng thương mại quốc tế thì hai bên là mua và bên bán cần nắm rõ những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo CISG.

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, CISG 1980 và Bộ nguyên tắc Unidroit

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, CISG 1980 và Bộ nguyên tắc Unidroit
Đối với hợp đồng thương mại quốc tế, khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng, một trong những chế tài được áp dụng phổ biến là bồi thường thiệt hại (1). Luật Thương mại cũ năm 1997 và năm 2005 của Việt Nam đều dành một điều (Điều 229 ở Luật thương mại cũ năm 1997 và Điều 302 ở Luật thương mại năm 2005) để quy định vấn đề này.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng