Luật sư tư vấn về chủ đề "Công ước CISG"

Công ước CISG | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công ước CISG.

Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy định của CISG?

Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy định của CISG?
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, các bên có các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định theo pháp luật cũng như trong hợp đồng giữa các bên . Do vậy khi kí kết hợp đồng thương mại quốc tế thì hai bên là mua và bên bán cần nắm rõ những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo CISG.

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)
Theo CISG, hợp đồng mua bán quốc tế được giao kết ‘khi chấp nhận chào hàng có hiệu lực phù hợp với các quy định của Công ước.’ Điều này có nghĩa là CISG chấp nhận mô hình cổ điển về trao đổi chào hàng và chấp nhận chào hàng, và không đòi hỏi thêm các yếu tố khác như hình thức hợp đồng

So sánh luật Việt nam với công ước Vienne 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại quốc tế (CISG)

So sánh luật Việt nam với công ước Vienne 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại quốc tế (CISG)
Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, các hoạt động thương mại phải tuân theo Luật Thương Mại và pháp luật có liên quan (Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 4 Luật Thương Mại). Tuy nhiên, các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam (Khoản 2 Điều 5 Luật Thương mại).

Quy định về chấp nhận chào hàng theo quy định của CISG? Có những loại chấp nhận chào hàng nào? và quy định về hoàn giá chào??

Quy định về chấp nhận chào hàng theo quy định của CISG? Có những loại chấp nhận chào hàng nào? và quy định về hoàn giá chào??
Trong nhiều trường hợp khi các bên mua bán hàng hóa trao đổi qua lại rất nhiều đề nghị (offer) – đối nghị (counter-offer) bằng cả miệng và văn bản, việc xác định đề nghị nào sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên là hết sức khó khăn để có thể chấp nhận giao kết thành hợp đồng.

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, CISG 1980 và Bộ nguyên tắc Unidroit

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, CISG 1980 và Bộ nguyên tắc Unidroit
Đối với hợp đồng thương mại quốc tế, khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng, một trong những chế tài được áp dụng phổ biến là bồi thường thiệt hại (1). Luật Thương mại cũ năm 1997 và năm 2005 của Việt Nam đều dành một điều (Điều 229 ở Luật thương mại cũ năm 1997 và Điều 302 ở Luật thương mại năm 2005) để quy định vấn đề này.

Những lợi ích của Việt Nam khi gia nhập công ước Vienne 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại quốc tế (CISG)

Những lợi ích của Việt Nam khi gia nhập công ước Vienne 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại quốc tế (CISG)
Việc gia nhập Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ đem lại cho Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam những lợi ích rất đáng kể, bao gồm cả các lợi ích kinh tế (đứng từ góc độ doanh nghiệp) và lợi ích về pháp lý (đứng từ góc độ của hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật).