Luật sư tư vấn về chủ đề "cưỡng đoạt tài sản"

cưỡng đoạt tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cưỡng đoạt tài sản.

Điểm khác biệt giữa tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản?

Điểm khác biệt giữa tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản?
Tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản có những điềm khác biệt trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng những điểm khác biệt cụ thể về hai tội danh này, từ đó tạo cơ sở luận tội cho phù hợp trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể...

Đặc điểm của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản theo quy định mới?

Đặc điểm của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản theo quy định mới?
Hành vi khách quan được quy định là hành vi bắt cóc người khác làm con tin. Hành vi này được hiểu gồm hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa người thân thích của người bị bắt giữ đó. Hành vi bắt giữ người trái phép có thể được thực hiện bằng những thủ đoạn khác nhau ...