Giới thiệu nhân sự bầu cử trưởng thôn ?

Qua cuộc họp hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn ở thôn tôi. Ban công tác mặt trận đề cử một người ra ứng cử nhưng cuộc họp chỉ có 25% cử tri đi họp. Trưởng thôn cũ muốn ứng cử lại thì bị loại khỏi danh sách. Người dân chưa thỏa mãn, họ muốn có danh sách bầu là 2 người để dân có quyền lựa chọn(xin được tư vấn để tôi hiểu) Xin cám ơn!
-Nguyễn Hữu Giang

Trả lời:

Điều 8 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định về bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị thôn, tổ dân phố như sau:

1. Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.

2. Việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

b) Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

c) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

d) Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử và Chi ủy Chi bộ thôn, tổ dân phố thống nhất theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 6 của Hướng dẫn này. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

Căn cứ theo quy định trên thì việc bầu cử trưởng thôn chỉ được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự. Nếu không đảm bảo được số lượng cử tri tham dự thì sẽ không hợp lệ. Về việc danh sách ứng cử, theo quy định hiện hành thì trưởng thôn cũ hoàn toàn có thể ứng cử lại và nếu được người dân tín nhiệm thì có thể tái cử. Việc ban công tác mặt trận loại tên trưởng thôn cũ ra khỏi danh sách là trái quy định, bản thân trưởng thôn cũ và người dân có thể khiếu nại về vấn đề này. 

>> Xem thêm:  Trưởng thôn được bầu cử phải là Đảng viên ?

Tư vấn quy định của pháp lậut về luật bầu cử ?

Luật sư cho tôi hỏi: tôi 29 tuổi hiện đang là biểu hdnd cấp phường, tôi thuộc đối tượng dưới 35 tuổi và chưa là đảng viên.Trong kỳ họp thứ nhất để bầu ra các chức danh, tôi đã tự ứng cử chức danh phó chủ tịch unnd phường, sau đó tôi được xem xét và chủ tịch hdnd đưa ra lý do tôi không nằm trong quy hoạch và tôi không phải đảng viên, đưa ra biểu quyết bằng hình thức giơ tay có nên cho tôi vào danh sách không và tôi đã không được vào danh sách ứng cử. Vậy cho tôi hỏi cách làm này có đúng theo quy định không ?
-Chatsanhdieu  

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8, Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thì để trở thành Chủ tịch UBND phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

4. Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

+ Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý.

Như vậy, tuổi đời để trở thành Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường do địa phương đó quy định, do bạn không cung cấp rõ thông tin nơi mình đang sinh sống nên chúng tôi không thể xác định được bạn có đủ độ tuổi để trở thành Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hay không. Tuy nhiên, về trình độ chính trị thì pháp luật yêu cầu phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên mà không yêu cầu bắt buộc phải là đảng viên. Do đó, việc bạn bị loại khỏi danh sách ứng cử vì không phải là đảng viên là không đúng với quy định. 

>> Xem thêm:  Trưởng thôn chiếm đất đai của người dân thì bị xử lý như thế nào?

Luật bầu cử hội đồng ?

Thưa luật sư: Hội nghị cử tri để Hiệp thương ứng cử hội đồng nhân dân xã tại thôn bản. Cử tri quay phim chụp hình để phản ánh thực tế cuộc họp đăng tải lên mạng Facebook chia sẻ thì có bị phạm luật không? Và có bị cấm hay không? Tôi xin cảm ơn!
-Tuế Nguyễn

Trả lời:

Khoản 3 Thông tư liên bộ 552-CA-VH quy định Cấm chụp ảnh, quay phim, vẽ trong tại các địa điểm sau:

a) Những khu vực có căn cứ quân sự, có các cơ sở thuộc quốc phòng, các cuộc diễn tập hoặc các hoạt động quân sự.

b) Toàn cảnh khu vực các ga xe lửa, sân bay, hải cảng, các công trình thủy lợi lớn, các cầu dùng cho xe lửa và xe cơ giới, các đường ngầm.

c) Các viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các nhà máy điện, nhà máy nước, trạm phát điện, trạm biến thế điện lớn, trạm điện tín, đài vô tuyến điện, đài phát thanh.

d) Trong khu vực dọc biên giới, bờ biển (kể cả hải đảo và hải phận) và giới tuyến tạm thời do Nhà nước quy định, trừ những nơi nghỉ mát và những nơi danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nằm trong khu vực này đã được Ủy ban hành chính khu, tỉnh hoặc thành phố sở tại quy định cho phép chụp ảnh, quay phim, vẽ với những điều kiện do Ủy ban ấn định.

e) Từ trên máy bay chụp xuống lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Như vậy, việc quay phim, chụp ảnh tại Hội nghị cử tri không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên nếu việc cấm quay phim, chụp ảnh trong buổi hội nghị hôm đó đã được phổ biến cho mọi người rồi thì người vi phạm có thể bị phạt theo quy định đã phổ biến. 

Bầu cử HĐND các cấp ?

cán bộ bị các hình thức kỷ luật từ kiểm điểm sâu sắc trở lên của nhiệm kỳ trước, đến nhiệm kỳ bầu cử đại biểu HĐND 2016-2021 có được giới thiệu ra ứng cử nữa không
-Tào Văn Dũng

Trả lời:

Căn cứ Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. 

Như vậy, đối với cán bộ, công chức đã bị kỷ luật trong nhiệm kỳ trước thì có thể bị coi là phẩm chất đạo đức chưa tốt hay chưa gương mẫu,.. Do đó, cán bộ đã bị kỷ luật khó có thể được giới thiệu ra ứng cử trong nhiệm kỳ tới.

Quyền Bầu cử của người mắc bệnh trầm cảm/tâm thần  ? 

Xin cho hỏi, chị gái tôi đang điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện Tâm thần( Có bệnh án) thì có được quyền bầu cử không ạ. Xin chân thành cảm ơn.
-Ngô Thị Như Hoa

Trả lời:

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Theo quy định của pháp luật, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.

Đối với trường hợp của chị bạn, nếu có căn cứ để tuyên bố là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi thì việc bầu cử cũng như tất cả các giao dịch khác sẽ do người giám hộ thực hiện. 

Mọi vướng mắc pháp lý trong hoạt động bầu cử, ứng cử... Hãy gọi ngay: 1900.6162(nhấn máy lẻ phím 3) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê