Nếu trong trường hợp này hàng hóa trong kho của bên nhận đại lý bị hư do bất khả kháng thì thiệt hại bên nào sẽ chịu?

Xin luật sư vui lòng giải đáp giùm. Cám ơn luật sư rất nhiều ạ!

Người gửi: Đỗ Hương

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

+Luật Thương Mại năm 2005;

2. Luật sư tư vấn:

Điều 170 Luật Thương Mại 2005 quy định: Quyền sở hữu trong đại lý thương mại

“Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý.”

Tuy nhiên, trong hợp đồng đại lý lại có điều khoản quy định: “ sau khi giao tiền và giao hàng” quyền sở hữu thuộc về bên đại lý.

Theo nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại được quy định tại Điều 11 Luật Thương Mại 2005 quy định:

1. Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó.

2. Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.

Như vậy, khi giao kết hợp đồng các bên hoàn toàn có thể tự do thỏa thuận với nhau nhưng không được trái với các quy định của pháp luật. Do đó, mặc dù bên giao đại lý và bên đại lý có thỏa thuận về việc sau khi giao tiền và giao hàng thuộc sở hữu của bên đại lý nhưng thỏa thuận này lại trái với quy định của pháp luật, cụ thể là điều 170 Luật thương mại về quyền sở hữu trong đại lý thương mại. Luật đã quy định, quyền sở hữu trong đại lý thương mại là thuộc về bên giao đại lý. Chính vì vậy, điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đại lý về quyền sở hữu của bên đại lý bị coi là vô hiệu, còn các điều khoản khác vẫn có hiệu lực pháp luật.

 Chính vì vậy, các bên vẫn phải thực hiện theo quy định của pháp luật, tức  quyền sở hữu trong đại lý thương mại vẫn thuộc về bên giao đại lý. Cho nên, nếu như hàng trong kho của bên đại lý bị hư hỏng thì về nguyên tắc hàng hóa vẫn thuộc sở hữu của bên giao đại lý nên bên đại lý phải chịu rủi ro trong trường hợp này.

Tuy nhiên,  khoản 5 Điều 175 Luật Thương Mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên đại lý: “Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra”.

 Vì vậy, trong trường hợp này phía bên đại lý phải chứng minh được sự kiện xảy ra là sự kiện bất khả kháng và đã tìm mọi biện pháp ngăn chặn cũng như khắc phục sự kiện bất khả kháng đó nhắm hạn chế tới mức thiệt hại thấp nhất có thể do sự  kiện bất khả kháng gây ra, có như vậy thì bên đại lý không phải chịu trách nhiệm liên đới về thiệt hại đó, nếu như không chứng minh được thì bên đại lý vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới về thiệt hại đó với bên giao đại lý.

Trân trọng cảm ơn !

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;